INNOVATIv UTBILDNING OCH affärsutveckling MED HÖG KVALITET

Tjänster

Go to Utbildare

Utbildare

Brismo erbjuder framtidens utbildare. Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter och levererar den kunskap som du efterfrågar. Vår konsultbank är lika bred som kompetent. Vi matchar rätt utbildare till rätt utbildning.

Go to Utbildningar

Utbildningar

Brismo tar ansvar för hela utbildningar. Vi håller oss à jour med vilka utexaminerade studenter som samhället och näringslivet efterfrågar. Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi morgondagens utbildningar.

Go to Förändringsledning

Förändringsledning

Brismo erbjuder självledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning. Dagens digitalisering förutsätter framtidsorientering och snabbhet. Vi tar fram en strategi med sikte på era kunders framtida positionering.

Go to EXAMINATIONER

EXAMINATIONER

Brismo tillhandahåller examinatorer som vägleder och bedömer elevers examensarbeten. Betygsättningen följer uppsatta regler och är sakliga och opartiska. Självklart behandlar vi studenterna efter likhetsprincipen.

Om Brismo

Vi är utveckling!
Vår mission är att hjälpa er till en bättre morgondag genom utbildning och utveckling.

Brismos mening och vision
Vi brinner för att ge bort det vi är bra på; Våra kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Vi hjälper studerande och företag till en bättre morgondag; Anpassad till nutidens utmaning och krav på förändring.

Vi vill uppmuntra till uppfinningsrikedom och innovation; Modet att vara annorlunda och hitta nya vägar.

Brismos löfte

Vi levererar Likvärdighet, Innovation, Kunskap och Ansvar. Vi kallar det för "LIKA":

  • Våra utbildningar och utbildare håller alltid samma höga nivå. Vi kvalitetssäkrar våra konsulter och levererar likvärdiga resultat.

  • Vi erbjuder framtidens utbildare och förändringskonsulter. Vi brinner för utveckling, förändring och innovation.

  • Vi vidareutvecklar människor och bidrar till ökad kunskap. Våra kompetenta konsulter har erfarenheter från näringslivet.

  • Vi är en utbildningspartner som tar ansvar för hela utbildningar både vad gäller innehåll och utbildare.

Testimonials

Webblogg

Kontakta oss