INNOVATIV UTBILDNING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING MED HÖG KVALITET

Tjänster

Go to Utbildare

Utbildare

Brismo erbjuder framtidens utbildare. Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter och levererar den kunskap som du efterfrågar. Vår konsultbank är lika bred som kompetent. Vi matchar rätt utbildare till rätt utbildning.

Go to Utbildningar

Utbildningar

Brismo tar ansvar för hela utbildningar. Vi håller oss à jour med vilka utexaminerade studenter som samhället och näringslivet efterfrågar. Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi morgondagens utbildningar.

Go to Förändringsledning

Förändringsledning

Brismo erbjuder självledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning. Dagens digitalisering förutsätter framtidsorientering och snabbhet. Vi tar fram en strategi med sikte på era kunders framtida positionering.

Go to EXAMINATIONER

EXAMINATIONER

Brismo tillhandahåller examinatorer som vägleder och bedömer elevers examensarbeten. Betygsättningen följer uppsatta regler och är sakliga och opartiska. Självklart behandlar vi studenterna efter likhetsprincipen.

Om Brismo

Vi är utveckling!
Vår mission är att hjälpa er till en bättre morgondag genom utbildning och utveckling.

Brismos mening och vision
Vi brinner för att ge bort det vi är bra på; Våra kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Vi hjälper studerande och företag till en bättre morgondag; Anpassad till nutidens utmaning och krav på förändring.

Vi vill uppmuntra till uppfinningsrikedom och innovation; Modet att vara annorlunda och hitta nya vägar.

Brismos löfte

Vi levererar Likvärdighet, Innovation, Kunskap och Ansvar. Vi kallar det för "LIKA":

  • Våra utbildningar och utbildare håller alltid samma höga nivå. Vi kvalitetssäkrar våra konsulter och levererar likvärdiga resultat.

  • Vi erbjuder framtidens utbildare och förändringskonsulter. Vi brinner för utveckling, förändring och innovation.

  • Vi vidareutvecklar människor och bidrar till ökad kunskap. Våra kompetenta konsulter har erfarenheter från näringslivet.

  • Vi är en utbildningspartner som tar ansvar för hela utbildningar både vad gäller innehåll och utbildare.

Vårt team

People are here for a reason

Alex S

Utbildare
Alex får de studerande att inte vilja gå hem efter dagens slut. Han är mycket kunnig i moderna programmeringsspråk, ödmjuk, pedagogisk, strukturerad och tydlig.

Anders L

UK-Förändringsledare-Utbildare
Anders är en seriös och resultatinriktad förändringsledare och kompetensutvecklare. Han är dessutom en uppskattad handledare med mycket god pedagogisk förmåga och samarbetsförmåga

Ann E

Förändringsledare & Utbildare
Ann har en bred bakgrund från internationell affärsverksamhet inom telecom, försvar & finans. Hon har stor erfarenhet av förändringsledning & är en uppskattad mentor, pedagog & styrelseledamot.

Ingela E

Utbildare
Med lyhördhet, värme och eftertanke delar Ingela med sig av sina erfarenheter som marknadschef och företagsledare. Hon brinner för kommunikation.

Samuel S

Förändringsledare & utbildare
Samuel brinner för att utveckla företag och organisationer. Han kombinerar dynamiska lösningar med mätbara resultat. Han har förmåga att få med sig alla i organisationen.

Tommy B

Förändringsledare & Utbildare
Tommy är uppfinningsrik, passionerad och ansvarstagande. Han möter förändringar och nya behov med energi och tillit. Hans anseende bygger på respekt, trovärdighet och integritet.

Torben G

UK-Förändringsledare-Utbildare
Torben har förmågan att leda arbete och få jobbet gjort. Med humor, värme och kompetens blir utmaningarna aldrig för stora och hans rykte inom projektvärlden har internationell spridning.

Torbjörn B

Utbildare
Jag är en bra lyssnare som är pedagogisk och lyhörd. Jag fokuserar på det som leder en framåt, på ett konkret och tydligt sätt. Jag är bra på att få människor att hitta sitt fokus och se sina förmågor och använda dem.

Ulla T

Utbildare

Testimonials

Webblogg

Kontakta oss