Brismo är utveckling!

  • Vi arbetar med ett flertal nu pågående kunduppdrag utifrån ett omvärldsbaserat förhållningssätt.
  • Vi analyserar affärsmodellen och vi beskriver, visualiserar och analyserar modellen utifrån omvärldens förändrade krav.
  • Vi beskriver nuläget och affärslandskapets förändring och analyserar kundens/kundens kunders position och vad som kan komma härnäst.
  • Vi analyserar centrala trender och disruptiva förändringars hot och möjligheter för olika delar av befintlig affärsmodell.
  • Därefter startar arbetet med att utveckla affärsmodellen. Utifrån den analys som gjorts arbetar vi kreativt med att ta fram idéer kring hur affärsmodellen kan anpassas för att möta dagens förändringar och framtidens krav, önskat läge. Vi identifierar hinder och resurser som krävs för genomförande
  • Därefter påbörjas genomförandet.

We are doers;Not Talkers

Brismo är utveckling! Kontakta oss för ett 1a möte