Eurojazz

Smart samarbete

  Vi på Brismo kan med glädje berätta att vi har inlett ett samarbete med konsultföretaget Eurojazz för att stärka vårt erbjudande av förändringsengagemang. Vi kommer även att hjälpa internationella företag som vill etablera sig i Sverige och Norden. Tillsammans har vi ett unikt kunnande inom management och operativt arbete. Samtliga konsulter har erfarenhet från olika ledarbefattningar, Read more about Smart samarbete[…]

Paradigmskiftet i arbetsmiljön

För många bolag handlar det nu om att förändra sin affärsmodell för att överleva. Vi lever i en värld där disruptiv innovation är verklig och där människors förväntningar på arbetsplatsen har ökat markant i och med teknikutvecklingen. För att överleva behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa menar Gustav Molnar på Diwo Read more about Paradigmskiftet i arbetsmiljön[…]