Paradigmskiftet i arbetsmiljön

företagsutveckling

För många bolag handlar det nu om att förändra sin affärsmodell för att överleva. Vi lever i en värld där disruptiv innovation är verklig och där människors förväntningar på arbetsplatsen har ökat markant i och med teknikutvecklingen. För att överleva behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa menar Gustav Molnar på Diwo i ett blogginlägg. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt kantade av stuprörsbeteenden och informationsöar vilket resulterar i stress, sjukskrivningar och bristande lojalitet. Det handlar om bristande förändringsledning och engagemang, som har en direkt koppling till innovationskraft och produktivitet.

Investeringar i ny teknik handlar inte om ROI (return of investment) längre. Det handlar om ROU (return of usage). Det är först när nyttjarna ändrar sina beteenden och är aktiva användare i den nya modellen som affärsnyttan uppstår.

Här kommer några spontana lärdomar till er som står inför en digital och kulturell förändringsresa:

Det handlar om arbetsmiljö

Sekunden som medarbetare stirrar in i en digital skärm för att göra något jobbrelaterat så kliver de in i en arbetsmiljö, oavsett var de befinner sig. Så ställ er frågan; Hur har ni inrett ert digitala kontor? Hur ser entrén till det digitala kontoret ut? Hur är bemötandet? Hur arbetar ni med feedback, värderingar och kultur i de digitala kanalerna internt?  För många yrkesroller har vardagen förändrats så pass mycket att de spenderar mer tid i sin digitala miljö än vad de gör i den fysiska. Arbetsmiljön påverkar hur vi mår och presterar. Enligt arbetsmiljöverket är en anställd som klagar över arbetsmiljön 38 procent mindre produktiv. Sitter du i förarsätet eller inte?

Mål är meningslösa om de inte bryts ner

Vi har hört vikten av att sätta objektivt mätbara mål. En trend bland bolag som ligger i framkant inom digitalisering är att deras mål inte enbart handlar om effektivitet och kostnadsbesparingar. Det handlar mer om mjuka faktorer såsom engagemang, kultur och attraktionskraft. Och en sak till; Att möjliggöra en samarbetskultur som gynnar innovationskraften. För de allra flesta medarbetarna så är effektmål som effektivitet och innovation endast tomma ord. Det är något som sägs på en konferens. Veckan därpå är det glömt. Nyckeln ligger i att förstå vilka beteenden och aktiviteter som gör att vi blir mer innovativa, mer effektiva etc. Det handlar om att förstå användarnas mål när de öppnar upp sina digitala skärmar och att mäta dessa mål.

Sätt människorna i framsätet på den digitala resan

Framgång handlar om att sätta människor, beteenden och kultur i framsätet på den digitala resan.

Förändringen är konstant

En svidande sanning för vissa, men förändring är en kontinuerlig process. Förändringsledning börjar på sätt och vis spela ut sin roll då vi lever i en värld som är i kontinuerlig förändring. Allt oftare används begreppet självledarskap i syfte att öka medarbetarnas självkännedom och egen förmåga att leda och ta ansvar.

Sluta göra saker och börja göra nya saker

Det är världens enklaste tips, men en lärdom som är värd att dela med sig av eftersom det enklaste oftast är det som glöms bort vid omfattande förändringsarbete. All förändring handlar om att vi ska sluta göra vissa saker, och börja göra nya saker. Lista ner era topp 5 önskade förändringar vad gäller beteenden baserat på vad medarbetarna ska sluta och istället börja göra.

Sist men inte minst; Vi på Brismo kan vara er partner i denna förändringledning till självledarskap. Vi är utveckling; Doers not Talkers

Källa: Gustav Molnar