Smart samarbete

smart samarbete

 

Vi på Brismo kan med glädje berätta att vi har inlett ett samarbete med konsultföretaget Eurojazz för att stärka vårt erbjudande av förändringsengagemang. Vi kommer även att hjälpa internationella företag som vill etablera sig i Sverige och Norden.

Tillsammans har vi ett unikt kunnande inom management och operativt arbete. Samtliga konsulter har erfarenhet från olika ledarbefattningar, även internationella.

Jazz är ett erfarenhets- och evidensbaserat processverktyg som utgår från ett helhetsperspektiv för att skapa resultat på individ-, team- och organisationsnivå.