digital transformering

Digital transformation (fortsättning)

Digitaliseringsvågen som pågår medför stora förändringar för företag, personer och för samhället i stort. IoT – BIG DATA genereras i realtid och analysverktyg finns för att bearbeta informationen, men alla vet inte hur man kan dra nytta av detta. Det gäller att stanna upp och göra hemläxan ordentligt innan man startar ett ”digitaliseringsprojekt”. Det går Read more about Digital transformation (fortsättning)[…]

NÖHRA klockan fem i tolv

Digital transformation – roller & kunskaper

Digital transformation har blivit en nödvändighet. Många kunder uttrycker stora behov av att öka takten för sin digitala omvandling (inom områden som molntjänster och digital innovation) inom exempelvis offentlig sektor, finansiella tjänster, hälsa och telekom. Idag måste perspektiven kombineras för att finna lösningar för att reducera kostnader och frigöra resurser, som kan investeras i en Read more about Digital transformation – roller & kunskaper[…]