Digital transformation – roller & kunskaper

Digital transformation har blivit en nödvändighet. Många kunder uttrycker stora behov av att öka takten för sin digitala omvandling (inom områden som molntjänster och digital innovation) inom exempelvis offentlig sektor, finansiella tjänster, hälsa och telekom.

Idag måste perspektiven kombineras för att finna lösningar för att reducera kostnader och frigöra resurser, som kan investeras i en accelererad transformation. Det gäller att skapa nytta för kunderna, ta hand om medarbetarnas idéer och omsätta dessa i konkreta tjänster, samt kundens förmåga att arbeta tvärfunktionellt och agilt.

digitaltransformering

Stegen…. 

Beslutsfattare vet att digitalisering är nödvändigt. Många vet dock för lite om vad som faktiskt behöver göras samt de fördelar företaget kan vinna genom att omfamna digital teknik fullt ut.

Vi på Brismo kan leda en digital transformation hos er….Här är tre tips:

  1. En transformation blir aldrig lyckad om inte människorna i er organisation är delaktiga. När stora förändringar kring teknik och program görs på kort tid kan det innebära att IT-avdelningen inte hinner med att anpassa sig, vilket kan påverka era möjligheter att ta till sig den nya tekniken. Vi säkerställer att transformation inspirerar och motiverar medarbetarna hos er och att de förstår att dra nytta av den nya tekniken och dess möjligheter.
  2. För oss, ledare av en digital transformation, är ”digitalt först” och ”secure by design” ledord för en viktig och avgörande process. Vi måste leda er digitala transformation utifrån var er organisation befinner sig i dag, med god överblick och målinriktade investeringar. Ert fokus är kompetens, få befintliga medarbetare att dra full nytta av nya verktyg samt anställa ny kompetens i linje med nya behov inom exempelvis data, process och teknik (ex. moln, SaaS, automatisering, Big Data, integrering). Målet är att möjliggöra leverans så snabbt som möjligt.
  3. Dra nytta av ert behov av förbättrat kundengagemang (typ CRM/CIM) och nya disruptiva affärsmodeller. Med t.ex. artificiell intelligens får ni hjälp att hantera den stora mängden data från smarta maskiner, sensorer, enheter och andra källor. Organisationer i framkant kommer direkt eller indirekt att tjäna pengar på sina informationstillgångar och leta efter nya affärsmöjligheter. För att lyckas med det måste ni som företag investera i såväl kompetens som kapacitet för dataanalys och big data

time management

”5 i 12” – det är bråttom men inte försent. Brismo får hjulet att rulla i snabba förändringar! We are doers not talkers!