robotar

Robotar – framtidens experter?

Robotar är inte längre science fiction. Vad händer med expertyrkena när vi istället kan lära oss av robotar med artificiell intelligens? Den frågan ställs i en ny bok skriven av juristen Richard Susskind och hans son nationalekonomen Daniel Susskind: ”Professionernas framtid. Hur teknologin kommer att förändra experters arbete”. Enligt författarna grundar sig expertis på ett underförstått Read more about Robotar – framtidens experter?[…]