Metodik för snabb förändring

Står ni inför ett akut förändringsbehov? Upplever ni att ni borde satt igång processen redan igår? Är ni rädda för att det är för sent? Vi på Brismo arbetar med en metodik som vi kallar för ”5 i 12”; Visserligen är klockan snart slagen men vi hinner om vi gör rätt saker i rätt ordning.

Metodiken i ”5 i 12” bygger på NÖHRA. Det är en effektiv modell som står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter. Metodiken säkerställer resultat, innehåll och kvalitet.

5 i 12 metodik

 

NÖHRAs 5 steg:

Nulägesanalys
Tillsammans gör vi en faktainsamling för att fastställa nuläget. Vi har en verktygslåda för att hitta de behov, önskemål och krav som är styrande för er förflyttning.  Nulägesanalysen är en förutsättning för att ta fram lösnings­alternativ.

Önskat läge
Vad är det önskade läget utifrån kundernas behov och krav? Kundernas och kundernas kunders strategier, mål och affärsidéer är utgångspunkterna för era alternativ på önskade lägen. Vi genomför intervjuer och workshops. Det önskade läget uttrycks i otekniska termer med nyttan i fokus.

Alternativens risker och hinder
Vi väljer de alternativ som ska analyseras utifrån de önskade lägena. Vi redovisar alternativens risker, hinder, ekonomiska aspekter och andra konsekvenser. Analyserna leder fram till det lämpligaste alternativet. En omvärldsanalys kan vara en del av alternativanalysena. Risker och hinder beskrivs för respektive läge.

Aktiviteter
Analysens resultat och aktiviteter ska tillgodose kundernas och kundernas kunders krav och behov. Vi ser till risker, nyttor och effekter utifrån teknik, arkitektur, infrastruktur, säkerhet, ekonomi, juridik, organisation samt ansvar och roller. Detta underlag blir en bas för en första plan och struktur för projektet.

Rekommendation, handlingsplan och rapport
Utifrån ovanstående redovisar vi en lösning tillsammans med en tydlig motivation. Styrkan med modellen är att du som kund får ett konkret förslag, samtidigt som rekommendationen kan granskas och värderas. Arbetet avslutas med att vi tar fram en plan för att realisera ert utvecklings- och förändringsarbete.

NÖHRA klockan fem i tolv

Med NÖHRA som grund blir processen effektiv. Tillsammans gör vi rätt saker i rätt ordning och ni kommer att hinna i tid.

Läs mer om hur vi arbetar med förändringsledning HÄR.