Robotar – framtidens experter?

Robotar är inte längre science fiction. Vad händer med expertyrkena när vi istället kan lära oss av robotar med artificiell intelligens? Den frågan ställs i en ny bok skriven av juristen Richard Susskind och hans son nationalekonomen Daniel Susskind: ”Professionernas framtid. Hur teknologin kommer att förändra experters arbete”.

Enligt författarna grundar sig expertis på ett underförstått ”avtal” där vi ger vissa människor ”fullmakt” att predika för oss. Experterna har en särskild status och erbjuder sin egen mening i samhället. Expertis förutsätter en överenskommelse mellan de som innehar en professionell roll och de som anlitar dem. Till exempel den mellan elev och lärare.

Richard och Daniel Susskind tror att experterna  i stor utsträckning kommer att försvinna.

robotar

Författarna urskiljer två olika läger i synen på teknikens roll i framtiden: de som vill inhägna kunskapen och de som anser att den bör släppas helt fri. Bägge synsätten bygger på att kunskap är fristående från relationer och människor, att tekniken skulle kunna förskjuta framtidens gränser utan hänsyn till den individuella människan.

Resonemangen har tappat ett viktigt perspektiv menar de och hänvisar till nobelpristagaren Herbert Simon. Han anser att frågan om teknikens framtid inte handlar om vad tekniken förmår utan om vad människan mäktar med.

Teknik & individ mot gemensamma mål

I boken utvecklar de tanken hur den nya tekniken tillåter kollaborativa system av kunskap och lärande – med både människor och maskiner. System som kan utforska nya frågor och erbjuda tjänster med data från Internet Of Things och Big Data.

Kanske betyder det att de traditionella experterna snart kommer att vara historia. I stället kommer de att interagera med nätverk av mänskliga och artificiella aktörer som tillsammans kan erbjuda professionell kunskap. Om det stämmer betyder det att de skolor som först inser detta och bygger nya typer av utbildningar kommer att klara sig bäst i evolutionen.

Förändringen kommer att få omfattande konsekvenser på vårt sätt att förmedla kunskap, erfarenhet och färdigheter. Vi på Brismo är beredda att anta utmaningen.

We are here for a reason!