15 frågor som du som ledare behöver ställa dig dagligen

Som ledare ställs du inför dagliga utmaningar. Tydlighet och feedback är förutsättningar för ett lyckat ledarskap. Det krävs reflektion och självkännedom. Själv har jag 40 års erfarenhet av ledarskap i olika företag och organisationer. Mitt tips till dig som ledare: ställ följande  frågor till dig själv varje dag.

ledarskap

 1. Vad kan du delegera?
  Det är inte helt ovanligt att ledare tar på sig alldeles för mycket. Ställ dig frågan: ”Vad kan jag delegera till andra i min ledning?” Gör det och du får mer tid till företagets utmaningar – nu och imorgon.
 2. Vad gjorde du inte?
  Du vet att du inte kan göra allt själv. Överväg med dig själv om vad som tar din tid och inte adderar värde.
 3. Vad vill du åstadkomma idag?
  Det är enkelt att bli distraherad. Ställ dig frågan vad du vill åstadkomma idag. Då kommer du att kunna behålla ditt fokus.
 4. Är dina värderingar tydliga i ditt dagliga ledarskap?
  Ledare har oftast tydliga kärnvärderingar men de efterlevs inte alltid. Ställ dig frågan om du lever som du lär? Vi döms av det vi gör, inte av vad vi säger.
 5. Gör du ditt bästa?
  Ställ dig denna enkla fråga. Om du inte gör det, ställ dig frågan: ”Varför?”
 6. Hur kan du lära dig av dina misstag?
  Vi lyckas inte alltid. Stanna upp, gå till källan, tala med de berörda och tag lärdom av den erfarenhet du då får.
 7. Vem lyckades idag?
  Andras framgångar är det optimala för din verksamhet. Bra ledare stöttar teamens möjligheter att vara framgångsrika varje dag.
 8. Varför steg du upp ur sängen idag?
  Vet du svaret vet du också vad som motiverar dig och anledningen till att du arbetar. Minns denna motivation; Då kommer du att fokusera bättre.
 9. Vilka är dina käppar i hjulet?
  Du arbetar dagligen med hinder i verksamheten. Identifiera hindren och utarbeta en strategi för att komma förbi dem. Utse ansvariga för genomförandet (som skall vara tidsatt).
 10. Vad gör du idag som har betydelse för framtiden?
  Överst på din ToDo-lista skall du sätta den framtida positionen, det som du vill uppnå för verksamheten. Då blir du en förändringsorienterad ledare.
 11. Känner entusiasm i ditt arbete?
  En ledares entusiasm smittar av sig i hela organisationen. Stanna upp en minut och reflektera över vad du njuter och entusiasmeras av. Då får du rätt fokus och entusiasm.
 12. Arbetade du idag mot dina uppsatta mål?
  Målmedvetna ledare tappar sällan målfokus. Fråga dig dagligen om du arbetat mot dina uppsatta mål
 13. Vad uppnådde du idag?
  Håll koll på vad du uppnått dagligen. Det är en underbar motivator. Sträva efter att uppnå minst ett mål varje dag.
 14. Hur behandlade och betraktade du din personal idag?
  Det gäller all personal. Hur uppmärksammade du dem? Personalen minns om du inte ”ser” dem. Bara genom att ställa denna enkla fråga till dig själv leder det till att du tänker annorlunda och behandlar dem bra.
 15. Exemplifierade du?
  Ett bra tips för ledarskap är att visa genom exempel. Vad påvisade du idag med exempel?

Lycka till!

ledare

Vill du ha hjälp med ditt ledarskap? Kontakta mig så kan vi diskutera hur en utvecklingsplan skulle kunna se ut för dig.

Tommy Brismo