Framtidens titlar

Är titlar en spegel av vår samtid? Ett snabbt förändringstempo ställer nya krav på dagens moderna arbetsplatser. Samverkan och kommunikation mellan människor har blivit en förutsättning för framgång. I DN, i helgen, kunde vi läsa om de nya yrkestitlarna. Brismo har kompetensen och utbildar redan för att möta framtidens behov.

Några exempel på nya titlar och populära framtidsjobb:

Agil coach och  scrum master.  Verksamhetsutvecklare som underlättar för teamet genom att följa upp och se till att arbetet flyter på och är effektivt.

Demand supply planner. Kopplar samman kunskap om kunderna och den kommersiella verksamheten med logistik och it-stöd.

Devopsutvecklare. ”Devops” är en sammansättning av development och operations. Jobbet innebär att se till att utveckling, testning och releaser ska kunna gå snabbt, frekvent och på ett mer pålitligt sätt.

Head of talent transformation. En hr-person som ser till att människors kompetens omsätts i praktiken.

Personal teacher. PT står inte längre bara för personlig tränare. En ”personal teacher” sätter ihop utbildningar och utvecklingsplaner för den enskilda personen.

Personal mental trainer.  Stöttar mentalt för att den anställde ska uppnå mål och känna mening i jobbet och livet.

Futurologist.  Ger råd om i vilken riktning företaget eller organisationen ska röra sig. I jobbet ingår att ha koll på trender, teknisk utveckling och beteendemönster hos kunder.

Team facilitator. Många specialister arbetar självständigt utan en särskilt stor inblandning av mellanchefer. En team facilitator ser till att olika yrkesgrupper kan fungera tillsammans.

 

Är du nyfiken på de nya titlarna? Kanske vill du skaffa dig egen kompetens eller starta en utbildning för att möta framtidens behov? Kontakta oss på Brismo så tar vi en diskussion.

 

Källa: Dagens Nyheter 28:e maj 2017 – Helena Sjödin Öberg