9 skäl till varför medarbetare säger upp sig

Personalen är företagens viktigaste resurs. Ändå misslyckas många med att ta till vara på medarbetarna och få dem att trivas. Managementgurun Donn Carr menar att ”Människor arbetar för människor – inte för företag”. Genom att låta den tesen genomsyra ledarskapet skulle många misstag undvikas och personalomsättningen minska. Donn Carr har listat nio skäl till varför medarbetare Read more about 9 skäl till varför medarbetare säger upp sig[…]

AR - nya möjligheter

Augmented Reality … framtiden för många branscher

Augmented Reality och Virtual Reality är inte längre science fiction. Tekniken är här på riktigt. Nu är det upp till oss att ta till vara på de nya möjligheterna. I veckan som gick anslöt sig Apple till  AR- och VR-utvecklingen med full kraft samtidigt som Digi-Capital redovisade nya prognoser för VR- och AR-marknadens utveckling. Apple Read more about Augmented Reality … framtiden för många branscher[…]