Augmented Reality … framtiden för många branscher

Augmented Reality och Virtual Reality är inte längre science fiction. Tekniken är här på riktigt. Nu är det upp till oss att ta till vara på de nya möjligheterna.

nya möjligheterI veckan som gick anslöt sig Apple till  AR- och VR-utvecklingen med full kraft samtidigt som
Digi-Capital redovisade nya prognoser för VR- och AR-marknadens utveckling.

Apple lanserade sin första version av VR-support i macOS och ARKit, världens största mobila plattform för augmented reality i iOS11. Först ut var dock Mark Zuckerberg och FaceBook med lanseringen av en AR-kamera.

FaceBook, Google, Apple, Snap, Tencent, Samsung, Huawei och flera andra strävar nu alla efter att vinna den mobila AR-marknaden. Digi-Capital bedömer att den mobila AR-marknaden växer till över en miljard användare 2021 och att omsättningen på marknaden överstiger 60 miljarder dollar på mobila plattformar.

FaceBook och Apples engagemang på AR-marknaden kommer med all sannolikhet att vara till gagn för hela marknaden.

Vi på Brismo kommer att dra nytta av denna marknadsutveckling i vår nya satsning, ”Education as a Service”, som tekniskt sätt kommer att bygga på Augmented Reality.

Education as a Service; Högsta kvalitet i de teoretiska delarna och tillgänglighet 24/365 i kombination med lärarledda utbildningspass. 

Följ vår spännande utveckling!

We are doers not talkers …

Vill du bli en av våra första kunder eller bidra med dina insikter? Skicka ett mejl så tar vi ett förutsättningslöst möte.