automatisering

Automatisering & populism

För första gången slår forskning fast sambandet mellan automatisering och populism. Malin Ekman (SvD) skriver om den nya tidens klassklyftor. Det krävs ingen superintelligens för att människans tillvaro ska rubbas. Även enklare former av teknikomvandling förändrar samhället i grunden. Vi befinner oss mitt i en omställning och läser om dess politiska och socioekonomiska effekter varje Read more about Automatisering & populism[…]