Framgångsrikt lärande

Framgångsrikt lärande – hur ser det ut? Psykologen och professorn Anders Ericsson har forskat i över 40 år vid Florida State Universitet USA i ämnet medveten träning. Det innebär att elever jobbar aktivt tillsammans med en tränare eller lärare som pekar på vad de ska förbättra.

Några resultat av forskningen:

  • Den visar att studerande inte självklart blir bättre av mer tid. I vissa fall blir de till och med sämre.
  • Forskningen pratar om “expert performer”. Det är personer som är bäst på att förbättra sig. De har bland annat studerat kirurger, schackspelare, relationer och föräldrar.
  • I en relation kan det handla om att hjälpa någon att nå sitt bästa jag.
  • Som förälder kan du se om barnet är engagerat och har bra betyg. Vissa individer har gener som andra saknar och det gör det omöjligt för dem att uppnå ett visst resultat, exempelvis kroppsstorlek.
  • Forskningen är inte alls övertygad om att det finns belägg för att gener begränsar möjligheterna att bli duktig på någonting. Finns det sådana gener kommer de vara kopplade till förmågan att koncentrera sig så att man kan träna på rätt sätt.

utbildare & student

Intelligens

Det finns goda belägg för att intelligens avgör hur bra du är i början av något. Vid analyser av de mest framgångsrika vetenskapsmännen, schackspelarna och idrottsmännen finns det ingen korrelation med intelligens. Intelligens har att göra med att kunna förstå något relativt snabbt.

Föräldrar till underbarn vittnar om är att underbarnen blir duktiga fort, men så fort det börjar ta emot vill de göra något annat. De med hög intelligens vill hoppa från område till område. På det sättet kan intelligens vara ett hinder. Forskningen visar även att det inte är sannolikt att underbarn blir framgångsrika senare i livet.

Lärandet

Barn och studerande behöver få känna att de själva kan skapa någonting. Det gäller inte att lära sig allt i kurslitteraturen. Det gäller att lista ut vad du som lärare kan hjälpa studenterna att förstå så att de kan lyckas senare i livet.

En lärares prestationer definieras vanligtvis utifrån hur mycket de höjer sina elevers meritvärde och hur nöjda de studerande är med genomförd kurs eller utbildning.

Forskningen visar att hos lärare ser man bara en positiv utveckling under de två första åren i yrket. De kommande 20-30 åren syns ingen klar positiv utveckling. En anledning är att de inte får återkoppling på hur mycket studenterna lär sig.

Ett sätt att lösa detta kan vara så kallade “handledda övningar”, där en annan lärare kan utvärdera lärarens prestation och ge förbättringsförslag.

Utbildningen behöver likaså bli mer individanpassad. Hemläxor och projektarbete är två sätt. Ett annat är att studenterna själva får säga vad de vill förbättra utifrån uppsatta mål för utbildningen. Sedan måste de hitta sätt att mäta hur de utvecklas och ha en plan för hur de ska nå sitt mål.

Träningen

Hur mycket kan en människa träna? Att träna 6 timmar per dag, går det?träning
Ska du göra något som kräver att du är på sin högsta nivå blir du trött. Det går inte att vara på den nivån hela tiden. Den fälla som många går i är att de försöker köra för fullt hela dagar och öka antalet timmar. Men för att kunna göra det måste de sänka koncentrationsnivån. Då är det bättre att köra 100 procent i intervaller och sluta i tid. Det är även viktigt att du har en rutin för din träning. Det är viktigt att inte frågar sig “ska jag gå till skolan idag”, utan istället bara går till skolan och fortsätta sin träning.
Tips:
Personer med tydliga mål börjar ofta sin dag med träning. Den bästa koncentrationsförmågan har vi på morgonen. Att jobba över senare kan inte alltid lösa behovet.

Utvecklingen

Utbildningen blir alltmer datadriven och det kommer att  påverka möjligheten till utveckling positivt. Det går att omfördela resurserna mellan datorer, internet och lärare. Istället för att samma lärare håller samma utbildning år ut och år in går det att använda experter och gästföreläsare på länk och sedan ha diskussioner där studenterna applicerar kunskaperna.

Förmågan

Forskningen visar att individer har en förmåga som går längre än vad de flesta tror är möjligt. Med internet finns det möjlighet att börja intressera sig för vissa jobb. Det är mycket bättre att ha ett mål som man kan förändra senare än att inte ha något alls.

RoadMap

Om du vill förbättra dig, vad ska du göra? Anders Ericssons slutsatser är:

  1. Det första är att sätta lämpliga förbättringsmål. Fråga personer du beundrar och låt dem berätta hur de gjorde för att uppnå sin nivå. Så att du får hjälp att veta vad du vill
  2. Sen behöver du ha någon som kan hjälpa dig. Om det är svårt att hitta en utbildad handledare kan du försöka använda personer som presterar på topp som hjälp.
  3. Slutligen behöver du vara i en miljö som är öppen och ärlig. Om högpresterande personer kan ge konstruktiva förslag så är det oerhört värdefullt. Släpp fokus på diskussioner vad människor gör bra och dåligt. Fokusera på hur du kan förbättra dig.

Det mest spännande för teamet på Brismo är att utbilda och träna personer inför morgondagens möjligheter. Kontakta oss för mer information.