Agilt – så klart

Att arbeta agilt är ingen trend. Det är vägen till framgång i en tid av snabb förändring. Agil projektledning borde därför vara en naturlig del i all utbildning.

arbeta agilt

Plats: Yrkeshögskolan Nackademin i Solna

En klass med 35 elever som studerat Kommunikation i sociala medier i ett års tid ska lära sig agil projektledning. Förvirringen är total. ”Ingen projektledare?” ”Inga tydliga yrkesroller?” ”Ingen absolut deadline?” För mig som utbildare är detta en fantastisk utmaning. Jag känner mig prioriterad som får följa deras resa från kaos till insikt. Det dröjer inte länge förrän kreativiteten sprudlar i grupper där alla bär samma ansvar. Det känns ovant, säger de, men det är roligare och friare. Snart märker de att det även är ett mer effektivt arbetssätt än det traditionella.

Varför arbetar inte fler företag agilt? Alla strävar efter högre produktivitet, nöjdare kunder och gladare medarbetare. Och det är det som ett agilt förhållningssätt handlar om.

De 12 agila principerna:

 1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av resultat.
 2. Välkomna förändrade krav (även sent) och utnyttja agila metoden till kundens konkurrensfördel.
 3. Leverera användbara resultat löpande.
 4. Projektdeltagare måste (helst) arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
 5. Bygg projektet med motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver samt lita på att de får jobbet gjort.
 6. Kommunikation skall ske ansikte mot ansikte både utanför och inom projektet.
 7. Användbara resultat är främsta måttet på framsteg.
 8. Agila metoden verkar för ”hållbarhet”. Beställare och projektmedlemmar ska kunna hålla jämn arbetsbelastning under obegränsad tid.
 9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmåga.
 10. Enkelhet är grundläggande.
 11. Bäst resultat växer bäst fram med självorganiserade team.
 12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet hur det kan bli effektivare och justerar beteende därefter.

För mig är de agila principerna ingen regelbok utan de ska ses som en vägledning. Agilt förhållningssätt handlar i första hand om människorna i gruppen, deras värderingar och motivation. Det handlar om ansvarstagande och utveckling. I ett välfungerande team med ett gemensamt mål tillåts alla individer att växa. Att arbeta öga mot öga gör att arbetet får uppskattning och känns meningsfullt.

Står ert företag inför en förändring som kräver en snabb och smidig organisation? Jag och mitt team på Brismo kan hjälpa er med en förflyttning mot ett agilt arbetssätt. Mejla oss för mer information.