Alla dessa akronymer

VR, CG VR, AR, MR – vad betyder alla dessa akronymer? Vi översköljs av bokstavskombinationer som vi förväntas förstå. Mats Rimton, ”Futurist” på Futurement, har skrivit en sammanställning av dessa förkortningar och berättar vad som är värt att veta om dem. Artikeln i sin helhet är publicerad på Företagande.se.

VR

VR – Virtual Reality 

Den snabbt växande trenden, som uttrycks som datasimulerad verklighet, replikerar en miljö som simulerar en fysisk närvaro på platser i en verklig och fiktiv världen där  användaren  interagerar med omgivningen. Därför kan VR beskrivas som en ”paraplybeteckning” för olika upplevelser skapade av platser som är filmade i 360 graders vinkel. Innehållet är rent konstgjort eller en hybrid, det vill säga en blandning av de båda.

Immersiva bilder som även kan kallas 360 graders video är videoinspelningar av riktiga scener där vyn i alla riktningar spelas in samtidigt. Det gör att användaren har total kontroll under uppspelningen över alla visningsriktningar precis som i verkliga livet. På så sätt kan de se upp och ned samt fram och tillbaka utan problem. Idag används VR främst för spel och nöjesupplevelser men inom kort förväntas tekniken även bli en viktig del i bland annat framtidens sälj- och utbildningsmetoder, resor, träning och sjukvård.

CG VR – Datorgenererad VR 

Den starkast växande trenden inom VR-området är för tillfället skapandet av datorgenererat innehåll som redan är på väg att revolutionera flera marknader och olika områden. Tänk bara när du ska köpa en icke färdigställd lägenhet, nyproduktion. Mäklarna och byggindustrin kommer att snabbt behöva anpassa sig till de nya möjligheterna.

AR vs. MR

I diskussionen om VR finns det också underkategorier som på senare tid blivit brännheta ämnen och nya nischområden. Det är nu vi ger oss in i förståelsen av skillnaden mellan AR (augmented reality/förstärkt verklighet) och MR (mixed reality/mixad verklighet).

AR – Nästan som 360 graders videoinspelningar, men inte riktigt

Den förstärkta verkligheten inom den virtuella verklighetsgrenen är en direkt eller indirekt syn på en fysisk, verklig miljö vars element kompletteras med datorgenererade sensoriska ingångar såsom ljud, video, grafik eller GPS-data. Ett enkelt exempel: IKEA har nyligen inlett ett samarbete med Apple. De planerar att släppa en applikation där du med ett enkelt knapptryck kan placera en möbel i ditt rum via din mobilkamera för att se om den passar in där du tänkt dig. Dessutom ska det bli möjligt att med ett enkelt knapptryck köpa hem varan genom appen. Konsumenten minimerar risken för felaktiga köp samtidigt som IKEA når nya dimensioner vad  gäller tillgänglighet och försäljning.

MR – Den ultimata hybriden som reagerar i realtid

MR-tekniken (Mixed Reality) mixar verklighet och tekniskt skapade miljöer som samverkar och reagerar i realtid. I dagsläget experimenterar världsledande kirurger med att använda virtuellt skapade ultraljudsbilder på sin patient under pågående operationer för att säkerställa sitt tillvägagångssätt och minimera risken för fel. Det här ses som framtidens sätt att minimera risker på operationsbordet. Användningsområdet är oändligt.

vrFramtiden är här

Den tekniska utvecklingen fortsätter revolutionera vår värld.  Den syntetiska och riktiga verkligheten kommer allt närmre varandra.

Är du redo att möta framtiden? Brismo hjälper organisationer att snabbt anpassa sig till morgondagens nya krav. Vill du veta mer? Mejla!