Ledarskap: Den enda du kan förändra är dig själv

Det har skrivits miljontals ord om ledarskap. Som utbildare i ämnet har det varit nödvändigt för mig att sammanfatta det mest väsentliga och basala. Under hösten tänkte jag dela med mig av den kunskapen i en serie av inlägg med fakta, tips och egna reflektioner.

ledarskap

 

DEL 1: Den enda du kan förändra är dig själv
”… om människor som inte förstår varandra, åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre än när de – utan att förstå varandra – inte ens förstår att de inte förstår varandra”. Wayne W. Dyer

När börjar din resa?
När du sitter vid ratten och tar ditt egna ansvar, när du lever som du vill och inte som du lärt dig. Det är då du kan påverka ditt liv. Det är då du får kontroll och självförtroende, självkännedom och självinsikt. Viljan trumfar kompetensen eftersom viljan skaffar sig den kompetens den behöver. Den mest kompetenta utan vilja kommer att stagnera med en kunskap som snabbt blir föråldrad. Det handlar alltså om den som är bäst på att tillämpa kunskapen. Det är inte längre vad, utan hur och varför som gör skillnad. Det handlar om vem som är bäst på att gå från att veta till att göra. Kunskap är makt. Den som besitter rätt kunskap, vid rätt tidpunkt, i rätt situation blir en medmänniska som andra följer.

Vilket mål har du om tre år? Börja med att sätta upp lämpliga mål.
1 Fråga personer du beundrar och låt dem berätta hur de gjorde för att nå sina mål. På så sätt får du hjälp att ta reda på vad du vill.
2 Sen behöver du någon som kan hjälpa dig på vägen. Om det är svårt att hitta en mentor eller coach kan du försöka kontakta personer som presterar på topp.
3 Se till att vara i en miljö som är öppen och ärlig. Om högpresterande personer kan ge konstruktiva förslag så är det oerhört värdefullt. Släpp fokus på diskussioner om vad människor gör bra och dåligt. Fokusera på hur du kan förbättra dig.
4 Skriv ned dina mål på ett pappersark, lägg det i ett kuvert, öppna det om tre år och bocka av de du klarat av.

Motivation då?
Motivation är ett centralt begrepp inom beteendevetenskap. Motivation är av stor betydelse när du ska förstå varför eller varför inte människor gör saker. Om du förstår hur motivation fungerar blir det också lättare att motivera dig själv.

Det finns yttre och inre motivation:
1 Med yttre motivation menas att du drivs av yttre faktorer för att erhålla belöningar, pengar, erkännande och för att undvika skam eller straff.
2 Med inre motivation menas att du påverkas av inre faktorer såsom, personlig utveckling, mental tillfredställelse och personliga mål.
För vår motivations skull är det viktigt med en bra belöning. Ju bättre belöning desto högre motivation. Men minst lika viktigt som belöningen är vår förväntan på om vi kan nå målet och därmed tillgodogöra oss belöningen.

Är ditt mål Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt? SMART alltså.

Lycka till


Tommy Brismo

Vill du veta mer? Kontakta oss på BRISMO