Ledarskap i projekt del 2: STRUKTUR

Det finns fyra saker som jag anser är bra – ja nödvändigt –att kunna som projektledare.
• Struktur, planera tid och ekonomi
• Social kompetens, leda och delegera
• Beredskap, förutse och hantera risker
• Konflikthantering

Steg för steg kommer jag att gå igenom dessa fyra aspekter. Vi börjar med STRUKTUR.

Strukturerad traditionell projektledning

Alla grupper förändras och utvecklas, det gäller även projektgrupper. Om projektledaren anpassar sitt ledarskap kommer gruppen att utvecklas från att vara en omogen grupp, där deltagarna är beroende av ledarens närvaro till att bli en effektiv och mogen grupp där deltagarna tar fullt ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Traditionella projektmodeller kombineras med agila modeller allt oftare.

Projektledaren måste från start vara tydlig med vad som gäller och vad målet med projektet är. Hur lång tid har vi på oss, vad har vi för budget och vilket nytta skall projektet leverera. Hur kommer uppföljning att ske? 

Ett råd: Samla gruppen tidigt och förankra projektets mål och vad som förväntas av var och en och gör en riskanalys. Det krävs tid att sätta in medarbetare i vad de ska och förväntas utföra. Planera in tillfällen för uppföljning och åtgärder

Att ställa krav kan uppfattas som något negativt och kontrollerande och ses därför inte alltid direkt positivt. Projekt har mycket att vinna på tydlighet. Att ställa krav handlar egentligen om att vara tydlig med sina förväntningar på vad deltagarna ska prestera.

Ett råd till: Välj projektgruppens medlemmar med tanke på deras beteende, drivkrafter, kunskap, kompetens och samarbetsförmåga. Ofta behövs specialister med olika teknisk kompetens.
En grupp med personer som är alltför lika tenderar att bli ineffektiv, då deltagarna ser problem och möjligheter på samma sätt. En effektiv grupp bör bestå av personer med olika läggningar. Det ökar möjligheten att belysa problemet från flera olika håll.

Vilka erfarenheter har du av struktur eller ostruktur i ditt ledarskap? Kontakta oss på BRISMO om du behöver stöd och hjälp.Vi har verktygen som du kanske saknar eller behöver träna på.