Ledarskap i Projekt del 3 : SOCIAL KOMPETENS, LEDA & DELEGERA

I min serie av inlägg om ”Ledarskap i projekt” har jag nu kommit till kapitlet om social kompetens, leda och delegera. Vad utmärker en duktig ledare? Vad ser de till att få gjort och vad undviker de?

social kompetens

En duktig ledare:

 • Känner sin verksamhet och sina medarbetare
 • Har utveckling som en naturlig del i sin verksamhet
 • Är fullt fokuserad på den nytta som verksamheten producerar till kunderna
 • Jobbar medvetet på att inte vara behövd av medarbetarna
 • Strävar efter att vara nyttig för sina medarbetare
 • Ägnar tid åt att reflektera över sig själv, medarbetarna och verksamheten
 • Har normal arbetstid och behöver sällan ägna sig åt krishantering i verksamheten
 • Håller alla tider och löften utan undantag.
 • Håller sig till fakta, lägger känslor och ego åt sidan, kan förhålla sig
 • Ställer krav/förväntningar på andra och tar diskussionen med den som inte levererar
 • Ger positiv feedback vilket skapar värde för andra
 • Väljer sina ord med omsorg, lägger inte sin ”dåliga dag” på andra
 • Tar fasta på det som avviker från den egna uppfattningen.
 • Tar itu med obehagligheter
 • Pratar inte i generaliseringar
 • Är konkret och tar tag i det som behöver åtgärdas Är specifik och tydlig,
 • Ser till att varje punkt som behandlas omsätts till att någon tar ansvar för den och åtgärdar
  den så snabbt och effektivt som möjligt.
 • Ställer krav på tydlighet från sina medarbetare

Ser till att:

 • Kontinuerligt bygga kunskap om hur människor fungerar
 • Leda och utveckla sig själv som ledare och utveckla sina medarbetare
 • Sätta spelregler på arbetsplatsen
 • Vara specifik och tydlig och göra objektiva bedömningar
 • Leda med ledarskap och inte chefsskap
 • Driva förändring och förbättringsarbete
 • Härma attityd och inställning hos de som är bäst

Undviker att:

 • Enbart lita till egen erfarenhet och kunskap
 • Dela in världen i svartvita kategorier, bra/dåligt, gott/ont
 • Prioritera kortsiktiga belöningar framför långsiktiga
 • Gilla det du känner igen och ogilla det som är annorlunda och ovant
 • Visa status genom att prata istället för att göra
 • Lyssna på vad andra säger istället för att se vad de egentligen gör
 • Välja alternativ som drar minst energi
 • Välja bort det obehagliga till förmån för det behagligare
 • Hellre gå på rutin än att tänka i nya banor och testa nytt

Mejla Brismo om du vill diskutera och utveckla ditt ledarskap i projekt.