Jazz 90%  ledarskapsutbildning för arbetsledare & medarbetare

Dagens arbetsliv präglas av snabb utveckling och konstanta förändringsprocesser. Detta ställer krav på arbetsledares kunskap om hur man framgångsrikt leder förändringsarbeten i verksamheten.

Jazz90% är en ledarskapsutbildning, framtagen av Eurojazz, med fokus på resultat, förändring och utveckling. JAZZ 90% – förändringsledning för arbetsledare/medarbetare syftar till att öka insikten om hur enskilda medarbetare och olika team i organisationen kan bidra till att bättre hantera resultat, förändring och utveckling.

Över 150 studerande i arbetsledning på Yrkeshögskolor har genomfört Jazz 90% programmet under 2017. Utbildningen har utvecklats och anpassats efter branschernas behov och de studerandes egna erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

We are doers – Not Talkers

Vi vill att du skall uppleva trygghet när du anlitar oss. Vi drivs av framåtanda, tillit, empati och en vilja att utveckla samarbete som genererar en bättre framtid för dig och din verksamhet. Ordet tillsammans är viktigt för oss.

Vi fokuserar på att utveckla företag och människor där individuellt ledarskap, teamens prestationer och organisationens system är utslagsgivande i kampen om fortsatt framgång.

Läs mer om Jazz 7-3-3 här.

Vill du veta mer … kontakta oss…