kundernas kunder

Förstå kundernas kunder

Framgångsrika företag är öppna för verksamhetsutveckling och förändring. Utmaningen ligger i att förstå egna kunders framtida behov samt att förstå var kundernas kunder kommer att befinna sig imorgon. Hur behöver de som företag utvecklas? Ytterst handlar förändringsledning om att bygga tillit till människor – och om att skapa förutsättningar för tillit. Dessa förutsättningar skapas i Read more about Förstå kundernas kunder[…]

visa känslor

Ledare ska inte bara prata om sina känslor och värderingar!

Platsen är United States Air Force Academy Preparatory School. Här möttes fem studenter av orden “Go home n…” på en anslagstavla utanför sina rum. Året var 2016. Högsta chefen, generallöjtnant Jay Silveria, lät inte händelsen passera obemärkt utan höll ett tal inför 5 500 personer, både personal och studenter. Silverias tal och framförande är i Read more about Ledare ska inte bara prata om sina känslor och värderingar![…]