Ledare ska inte bara prata om sina känslor och värderingar!

Platsen är United States Air Force Academy Preparatory School. Här möttes fem studenter av orden “Go home n…” på en anslagstavla utanför sina rum. Året var 2016. Högsta chefen, generallöjtnant Jay Silveria, lät inte händelsen passera obemärkt utan höll ett tal inför 5 500 personer, både personal och studenter. Silverias tal och framförande är i en klass för sig och borde vara en  inspirationskälla för alla ledare. 

 

Många har hämtat lärdom av talet. En av dem är Apple-vd:n Tim Cook som twittrade ”This is what leadership looks like” efter att ha sett Silveria i aktion. Det unika med Silverias tal är att han visar att han är bestört och upprörd.

More than words 

Att ledare visar känslor på jobbet är nödvändigt för att inspirera och vinna förtroende. Vem som helst kan säga saker men att visa det kräver stark övertygelse och autenticitet under kontrollerade former.

Känslor smittar

Ledares känslor smittar i organisationen. Det kräver dock eftertanke i hur vi väljer våra ord. Att som Silveria sprida känslan av bestörthet och upprördhet är vettigt eftersom de känslorna har momentum framåt och mot förbättring.

Känslospråk på en arbetsplats

Ledarskapet går bland annat ut på att förstärka önskade och försvaga oönskade beteenden. Det känslospråk du använder bör därför ge någon form av vägledning till medarbetarna i deras framtida beteende.

Ett exempel:
En medarbetares oönskade beteende gör dig orolig, bekymrad, stressad eller missnöjd.

  • Efter att du delat dessa känslor kan du ha ett vettigt samtal om vad medarbetararen kan göra för att den känslan ska avta eller försvinna.
  • I sällsynta fall gör medarbetare saker som är helt oacceptabla. Då kan du uttrycka en känsla av upprördhet och berätta att respekt och förtroende har gått förlorat.
  • I vissa fall är avslut nästa steg eller i bästa fall har vi ett samtal om hur förtroendet kan återuppbyggas.

Att enbart lägga dina arga, ledsna och besvikna känslor i någon medarbetares knä gör ingen nytta. Vad ska medarbetaren göra med den informationen? Och vad är nästa steg i det samtalet –  att ni pratar om vad medarbetaren ska göra för att du ska bli en mindre ledsen och besviken ledare? Det handlar om medarbetarens beteende och värderingar, inte om vad medarbetaren skall göra för dig!

 ”The appropriate response for horrible language and horrible ideas – the appropriate response is a better idea.” Jay Silveria

Silveria pratar om varför han är upprörd – han tror på och vill ha mångfald. Han beskriver sin framtidsbild och han föreslår lösningar och en väg framåt.

Silveria pratar om människans värdighet och respekt. Det är människans värdighet och respekt som ska värnas.

 ”If you can’t treat someone with dignity and respect, then you need to get out” avslutar han talet.

 

(Inlägget är skrivet med inspiration av Vibeke Pålhaugens artikel i Chef maj 2017).

Vill du utveckla ditt ledarskap eller bli bättre på presentationsteknik? Kontakta oss!