Förstå kundernas kunder

Framgångsrika företag är öppna för verksamhetsutveckling och förändring. Utmaningen ligger i att förstå egna kunders framtida behov samt att förstå var kundernas kunder kommer att befinna sig imorgon. Hur behöver de som företag utvecklas?

Ytterst handlar förändringsledning om att bygga tillit till människor – och om att skapa förutsättningar för tillit. Dessa förutsättningar skapas i organisationsstrukturen, resursfördelningen, ledarskapet, företagskulturen, styrsystemen och så vidare. Som morgondagens ledare kommer du att ställas inför dessa krav och utmaningar.

ai

Business Intelligence (BI), Artificiell Intelligens (AI) och Big Data måste tas på fullt allvar och användas för framtida överlevnad tillsammans med kunskap om kognitiva beteenden och behov hos kunderna. Dessa kunskaper måste användas i frontlinjen, där verksamheten möter kunderna både fysiskt och på de digitala marknadsplatserna där kunderna kommunicerar med varandra.I digitala kanaler har konsumenten en aktiv roll och är inte längre isolerade från andra konsumenter och deras upplevelser.

Digitala kanaler möjliggör för aktiva konsumenter att själva söka och dela med sig av information från olika källor, erbjudanden, varumärken och kanaler – som professionella inköpare. Fokus flyttas till aktiva individer och kundanpassade lösningar från en traditionell marknadsföring med en anonym massa av passiva konsumenter.

Behovsanpassade budskap

Nyckeln till framgångsrik närvaro i sociala medier är budskapet. Det gäller att forma innehållet så att det attraherar och ger igenkänningsfaktorer som kunder kan relatera till. Målgrupperna har olika drivkrafter och känslor som de attraheras av. Om du som företagare förstår vilka dessa drivkrafter är, går det att anpassa och skräddarsy innehållet till de önskade målgrupperna. Känslorna har stor inverkan på vårt beteende och de kan med fördel nyttjas för att skapa relevant och effektivt innehåll.

Kunderna (följarna) vill känna sig utvalda och mötas av ett innehåll som är inspirerande, talande och fängslande. Samtidigt måste materialet vara trovärdigt och relevant. Detta leder till en mer lojal följarskara.

En annan nyckel är hur du lyssnar och tar tillvara på det följarna säger?  Utan det lyckas du inte. Kunderna kan bidra med ovärderlig feedback via sociala plattformar. Detta hjälper dig att förstå dina olika målgrupper.

Du behöver kunna premiera självledarskap, lyfta fram frontlinjen och erkänna betydelsen av det arbete som utförs där. Självledarskapet – är viktigt. Människor är trötta på yta och de söker idag autentiska ledare med integritet och karaktär.

Har du behov av utveckla dig och din organisation? Kontakta oss på Brismo så tar vi ett förutsättningslöst möte.