distansundervisning

Fler läser på distans

Att utbilda sig på distans har blivit allt mer populärt. I och med de senaste årens tekniska utveckling har distans som studieform verkligen revolutionerats. Distansutbildning är idag ett väl fungerande och effektivt sätt att uppnå kompetenshöjning. Det är tillgängligt 24/365 och fungerar för stora och geografiskt spridda målgrupper. Detta säger YH Myndigheten: ”En allt mer flexibel Read more about Fler läser på distans[…]