Augmented & Virtual Reality – vad händer?

Augmented  (AR) och Virtual Reality (VR) är den senaste vågen i konsumentteknik. Här har jag försökt sammanfatta hur långt vi och tekniken kommit i utvecklingen.

augmented reality

AR sägs bli mycket större än VR. AR består av främst 3 delar: mobil AR-programvara, dedikerade mobil AR-hårdvara och smartglasögon.

  • Mobil AR-programvara fungerar på vanliga smartphones/surfplattor, exempelvis Apple
    ARkit för iOS, Google ARcore för Android mobiler och Facebook: s Camera Effects Platform.
  • Mobile AR-hårdvara är en dedikerad smartphone/AR-hårdvara och programvara som inte har fått det genomslag som många siare trodde.
  • AR smartglasögon kräver en smartphone/Ipad med eller utan en dator som värd,
    exempelvis Microsoft HoloLens (som de kallar Mixed Reality).

Mobil AR-programvara

Apples ARKit beräknas ha en installerad bas på upp till 400 miljoner användare före utgången av 2018.Facebook:s Camera Effects Platform bedöms även de ha en mycket kraftig tillväxtkurva med runt 400 miljoner användare i slutet av 2018.
Google ARcore lanserades Q1/Q2 2018.
De mobila AR-programmen prognostiseras sammantaget ha över en miljard användare före 2021.
De mobila AR-programvaruleverantörerna kommer att kunna migrera lösningarna till olika smartglasögon.

Smartglasögon

Idag kan du köpa fristående smarta glasögon (HoloLens xx?), priset är högt, batteri-livslängden begränsar användningen, konsumentprogrammen är få och mobilanslutning krävs oftast (Wi-Fi). Detta begränsar dessa lösningar till företagsmarknaden idag.

Men framtiden är ljus; mobil AR-programvara kommer att lösa mångas behov.
Batterilivslängden eller varma batterier är fortfarande en utmaning och så länge detta inte är löst kommer fristående smartglassögon inte helt ersätta din smartphone före 2020.

Hur ställer ni er inför framtidens utmaningar? Kanske behöver ni ett bollplank? Kontakta Brismo för ett förutsättningslöst möte.