förebygga konflikter

Om att förebygga konflikter – del 2

Som ledare är en av dina viktigaste uppgifter att förebygga konflikter på arbetsplatsen. Det kräver närvaro, uppmärksamhet och kunskap om vad konflikter är och hur de uppkommer. Inom ett företag, en avdelning, ett team eller en ledningsgrupp är det i huvudsak två olika situationer som brukar leda till konflikter: problem som ingen tar sig an Read more about Om att förebygga konflikter – del 2[…]

teams utveckling

Teams utveckling

Vilka behov finns av att arbeta i grupp över huvud taget? Dessa är fem behov som brukar nämnas… Sociala behov Förväntan på högre prestationsnorm och resultat Möjlighet till djupare analys och kritik Dela med sig av kunskap och erfarenhet Förankring av mål och arbetsmodell Alla team består av olika beståndsdelar som normer, status, roller, mål, Read more about Teams utveckling[…]