Teams utveckling

Vilka behov finns av att arbeta i grupp över huvud taget? Dessa är fem behov som brukar nämnas…

  1. Sociala behov
  2. Förväntan på högre prestationsnorm och resultat
  3. Möjlighet till djupare analys och kritik
  4. Dela med sig av kunskap och erfarenhet
  5. Förankring av mål och arbetsmodell

Alla team består av olika beståndsdelar som normer, status, roller, mål, kommunikation och samarbete. Slår man samman de olika teammedlemmarnas olika beståndsdelar till en gemensam skapar det den organisatoriska samarbetsformen och organisationskulturen. Samarbete är kanske den viktigaste komponenten för ett lyckosamt team – men kanske också den svåraste.

De viktigaste hörnstenarna är Prestation, Samarbete och Utveckling av arbetssätt:

teams utveveckling

De vanligaste teamen är:

  1. Arbetsgruppen: teammedlemmarna interagerar bara om de måste dela information, fatta beslut eller för att öka egna individuella prestationer. Gemensamma mål saknas.
  2. Potentiella team: här finns ett större behov av att visa resultat och därför satsas det seriöst på att förbättra teamets prestationer. Teamet saknar dock syfte och mål, disciplin samt arbetsmodell. Det gemensamma förtroendet och beroendet har inte etablerats fullt ut.
  3. Riktiga team;består av ett litet antal människor med komplementära färdigheter. De är likvärdigt engagerade i ett gemensamt mål och arbetssätt. De har ett ömsesidigt ansvar för att målet nås och att de presterar väl i organisationen.
  4. Högpresterande team; då räcker det inte med att ha ett ömsesidigt ansvar för att målet nås och att de presterar väl i organisationen utan de måste även vara engagerade i varandras utveckling och framgång. Högpresterande team kräver komplexa utmaningar och ges de inte det, tappar de motivation och stagnerar.

 Teamens utvecklingsfaser kan beskrivs i 7 faser:

Teamens 7 faser

Behöver du hjälp med att utveckla er teamsamverkan? Kontakta Brismo för ett förutsättningslöst möte.