Förändring & utveckling – hur svårt kan det va?

En fråga som jag ofta ställer mig är: hur svårt det kan vara med förändring och utveckling? Om vi såg till att inte hålla på med en massa parallella aktiviteter som tar bort vårt fokus från att ta in ny kunskap för morgondagens utmaningar skulle allt bli så mycket enklare.

Hur svårt kan de va?

  • Vi vet oftast till vad och varför den nya kunskapen behövs.
  • Vi vet hur vi kan lära oss genom aktivt sökande efter nya kunskaper, nya affärsmodeller och processer.
  • Vi vet vad vi lärt oss av tidigare misstag. Att lära av andras misstag lär vi oss sällan något av.

Den nya kunskapen måste vi låta smälta samman med våra tidigare erfarenheter. Sätter vi samman nya kunskaper med gamla blir vi visare för varje dag.

Det vi minns bäst är de erfarenheter som berört oss känslomässigt mest.

Tänk om vi kunde relatera till de positivt laddade erfarenheterna, att boosta dessa utan att glömma bort de som varit negativa. Båda behövs.

Utveckling och förändring tar tid. Att tillåta sig att vila är helt avgörande.

Beslut om morgondagen är till stora delar en lärandeprocess och vi behöver se till att vi har den information som krävs.

Håller du med mig? Jag kan hjälpa dig att utveckla dessa tankegångar för ditt företag. Mejla mig för ett förutsättningslöst möte.