Konflikthantering – del 1

Vad är en konflikt? Vad ska jag som ledare göra – och hur? Dessa frågor kommer jag att ta upp i vårens blogginlägg. Jag kommer att bjuda på såväl vederlagda teorier som egna erfarenheter.

konflikthantering

I varje situation som involverar mer än en person kan konflikter uppstå.

Det är främst två saker som definierar en konflikt. En part har ett önskemål eller ett mål som blockeras av en annan part och den första parten agerar för att nå sina mål trots oenigheten.

Orsakerna till konflikten sträcker sig från filosofiska skillnader till maktbalanser. Dåligt hanterade konflikter ger upphov till förlust av förtroende och förlorad produktivitet. För företag, där framgång ofta hänger samman med ett fåtal människors sammanhållning, kan förlust av förtroende och produktivitet till och med signalera början till verksamhetens död.

Med kunskap om strategier för konflikthantering kan ledare bättre hantera konflikter innan de eskalerat till nivåer som inte går att hantera längre. Vilka strategier finns?

Tillmötesgående

”Tillmötesgåendestrategin” innebär i huvudsak att ge motparten vad den vill ha. Användningen av tillmötesgående används ofta när en av parterna vill behålla freden eller uppfattar problemet som mindre.

Undvikande

Strategin ”undvika” innebär att konflikter avbryts på obestämd tid. Genom att fördröja eller ignorera konflikten hoppas undvikaren att problemet löser sig utan en konfrontation.

Samarbete

Strategin ”samarbete” fungerar genom att integrera idéer från flera personer. Syftet är att hitta en kreativ lösning som är acceptabel för alla. Strategin samarbete kräver mycket tid.

Kompromiss

”Kompromissstrategin” kräver vanligtvis att båda sidor av en konflikt ger upp delar av sin position för att skapa en acceptabel lösning. Denna strategi råder oftast i konflikter där parterna har ungefär samma makt.

Att vi inte är överens med alla hela tiden är knappast någon nyhet för någon. Men man kan hantera detta på olika sätt. Konflikter som tillåts gå över till destruktiva beteenden får negativa konsekvenser på många olika sätt.

Konflikter och hanteringen av dem tillhör en av de stora utmaningarna du ställs inför som ledare. Konflikter skadar organisationen eller företaget mycket om de inte hanteras rätt.

Genom att vara bättre förberedd på svåra situationer och samtal ökar du förmågan att klara dem bättre. Behöver du hjälp eller stöd i din verksamhet? Tag kontakt med oss på Brismo. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor.