Om att förebygga konflikter – del 2

Som ledare är en av dina viktigaste uppgifter att förebygga konflikter på arbetsplatsen. Det kräver närvaro, uppmärksamhet och kunskap om vad konflikter är och hur de uppkommer.

Inom ett företag, en avdelning, ett team eller en ledningsgrupp är det i huvudsak två olika situationer som brukar leda till konflikter:

 • problem som ingen tar sig an
 • problem som inte blir lösta i tid

konflikthantering

Tecken på konflikter som du oftast kan identifiera:

 • Sjunkande produktivitet. Kvaliteten minskar och blir ojämn.
 • Sjukskrivningarna ökar. Personal slutar.
 • Dålig stämning och många klagar.
 • Oro och irritation på arbetsplatsen.
 • Sömnsvårigheter bland de anställda.
 • Samtalet i fikarummet upphör då du (ledaren) kommer in.
 • Fel begås och arbeten måste göras om.
 • Svårighet att hålla tidsplanerna.
 • Medarbetarna gör bara det som de är tillsagda att göra och slutar att ta egna initiativ och beslut.

Din roll som ledare är då att identifiera potentiella konfliktsituationer och att försöka förebygga dessa på ett konstruktivt och utvecklande sätt lösa de konflikter som uppstår.

En ledare som har en tät dialog med sina medarbetare och kollegor har ofta möjlighet att fånga upp begynnande konflikter innan de hinner utvecklas till djupa och mer svårhanterliga konflikter.

Det gäller att vara lyhörd för händelser och samtal som indikerar en begynnande konflikt i en verksamhet. För företag, där framgång hänger samman med ett fåtal människors samarbete kan en konflikt bli början till verksamhetens död.

Hur gör jag för att förebygga konflikter?

Personlig nivå:

 • Ärlighet – i motsats till lögn och tigande
 • Visa öppenhet – i motsats till att dölja och gömma undan
 •  Visa uppskattning
 •  Ge andra möjlighet att uttrycka sina åsikter
 •  Delta i informella möten och arrangemang
 •  Undvik och motverka fördomar

Social nivå:

 • Använd goda kommunikationskunskaper
 •  Skapa en miljö med arbetsglädje
 •  Visa uppskattning vid gott samarbete
 •  Använd inte hot utan skapa en öppen och informell umgängeston

Organisatorisk nivå:

 • Ge information i rätt tid
 •  Ge tydliga instruktioner och förväntningar
 •  Skapa tydliga roller.
 • Var flexibel i förhållande till din omgivning
 • Genomför kontinuerliga medarbetarsamtal

Genom att vara förberedd på svåra situationer och  samtal ökar du förmågan att klara dem. Vill du öka din kunskap om konflikthantering eller få hjälp i din organisation – kontakta oss på Brismo.