Konfliktlösning – del 3

Om själva konfliktlösningen handlar mitt tredje och sista inlägg om konflikter. Min förhoppning är att denna sammanfattning, i tre faser, ska kunna vara till hjälp för dig i din vardag. Mycket av det jag skriver om känner du säkert igen men ofta är det bra att bli påmind och få sin kunskap bekräftad. 

Innan konkreta åtgärder för att lösa en konflikt vidtas måste först den bakomliggande orsaken till konflikten identifieras och beskrivas så att alla involverade kan förstå och relatera till vad som hänt. Jag brukar använda mig av ”konflikttrappan” som tydliggör hur långt gången konflikten är:

konfliktlösning

En konflikt kan beskrivas som ett sanningens ögonblick i en relation mellan två parter.

 • Antingen blir resultatet av en konflikt mellan parterna destruktiv eller så leder konflikten till utveckling i form av ett tätare och mer givande samarbete.
 • Det är inte alltid enkelt att diskutera möjliga lösningar på de problem som identifieras. En djup konflikt kan ta tid att lösa.

Bra tillvägagångssätt vid problem- och konfliktlösning kan vara:

 • Var överens om vad som behöver göras för att det ska bli rätt.
 • Undersök vad som hände, inte vem som ska skuldbeläggas.

När du undersöker – tänk på att undersöka på ett öppet och på ett icke dömande sätt:

 • Vad är ditt och vad är mitt bidrag?
 • Vilka yttre respektive inre förutsättningar finns?
 • Sök lösningar!
 • Dela med er av egna kunskaper, erfarenheter och lärdomar (KEL).
 • Konfirmera och bestäm hur ni tillsammans går vidare.lösning

När du kommunicerar kan du använda strategierna nedan för att mildra en konflikt:

 • Använd jag-form, inte du-form.
 • Uttryck dina konkreta önskningar.
 • Lyssna tills den andre talat klart, avbryt inte.
 • Konfirmera att du förstått den andres åsikt
 • Samtala, undersök, ställ öppna frågor.
 • Var konkret och saklig.
 • Generalisera inte med uttryck som exempelvis alltid eller aldrig.
 • Tala till – inte om.
 • Hjälp till att se alternativa lösningar.

Genom att vara förberedd på svåra situationer och svåra samtal ökar du förmågan att klara dem bättre.

Tag kontakt med oss på Brismo om du vill ha hjälp med eller utbildning i konflikthantering.