Förberedelsemall – Om Förhandling Del 2

I mitt föregående inlägg gick jag igenom vilka grundläggande delar en förhandling består av. I detta får du hjälp med att göra en förberedelsemall inför en förhandling. Vad ska den innehålla och vad bör du fundera på innan du sätter igång? Här följer åtta punkter att ha med i en mall som gör dig till en lyckad förhandlare.

lyckad förhandling

1. Dina mål

 • Vad vill du uppnå? Det gäller att ha ett optimistisk och ändå realistiskt mål. Tänk på att det finns en sakdimension (det ni skall förhandla om) och en relationsdimension (hur kommer relation att påverkas av förhandlingen).
 • Vad är ditt minimikrav och vad är alternativet om ni inte skulle nå en överenskommelse?
 • Se till att du känner för ditt optimistiska mål och kan stå upp för det.

2. Motpartens mål och intressen

 • Vad tror du att den andra parten har som sina optimistiskt mål.
 • Vad tror du är deras minimikrav och vad tror du att den andra parten har för alternativ om ni inte skulle nå en överenskommelse?
 • Är det något som är särskilt viktigt för den andra parten?

3. Informationsinhämtning

 • Läs på så att du kan det område som ni skall förhandla om. Vad behöver du veta om produkten eller tjänsten? Marknadspriser, kvalité och prestanda, olika leverantörer … Gör hemläxan ordentligt. Det lönar sig.
 • Vad är det som du inte vet om den andra parten men skulle vilja veta?
 • Vilka frågeställningar kan du finna svaret på före förhandlingen och vilka frågor måste du ta med dig in i förhandlingen.

4. Utkast till en slutlig överenskommelse

 • Ta fram något eller några förslag till hur en slutlig överenskommelse skulle kunna se ut och som också kan accepteras av den andra parten.

5. Förhandlingsstyrka

 • Vem har mest att förlora på att det inte blir en överenskommelse?
 • Vem har tiden på sin sida?

6. Argument för dina positioner

 • Ta fram argument för det som rör dig och se till att de följer en logisk linje.
 • Vilken argumentationslinje kommer den andra parten att ha?

7. Vill du lägga första budet eller vi du helst att den andra parten gör det?

8. Vad skall bli ditt utgångsbud?

I nästa inlägg kommer du att få 18 frågeställningar och påståenden som du bör reflektera över och ta ställning till inför en förhandling. Missa inte det!

Vill du redan nu veta mer om våra utbildningar och vår coachning inom förhandlingsteknik? Välkommen att kontakta oss med ett mejl.