byggsektorn

Ökad lönsamhet inom byggsektorn

Brismo AB har under året genomfört företagsuppdrag inom byggsektorn. Genom att utveckla ledningens kunskaper i entreprenadkalkylering, prissättning och uppföljning av lämnade anbud och offerter har vi hjälpt dem att nå deras mål – ökad lönsamhet. Brimsos uppdragsgivarna har bestått av företagsledningar som vill bibehålla och stärka sin position på marknaden genom att utveckla organisationen och växa Read more about Ökad lönsamhet inom byggsektorn[…]

Morgondagens företagande redan idag

Det gäller att förbereda sig inför morgondagens utmaningar redan idag. Brismo AB har stor erfarenhet av och kunskap om affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Här beskriver vi en vanlig problematik och dess lösning. En ständig utmaning för dagens företag är att redan idag positionera sig för kundernas framtida behov och tillföra värde. För detta krävs ett Read more about Morgondagens företagande redan idag[…]

omvälvande IT lösningar

Omvälvande affärsmöjligheter med IT 

Vi står inför ett paradigmskifte. Nya omvälvande IT lösningar kommer att forma våra barns framtid. Vill vi ha ett fredligt och inkluderande samhälle måste vi välja väg. Självledarskap och insikter om det egna ansvaret inför morgondagen är viktigare än någonsin. Jag hamnade i en diskussion med några affärskollegor igår. Vi kom in på ämnet fredliga Read more about Omvälvande affärsmöjligheter med IT […]

framtidens teknik ser dig

Lösningar för våra globala & nationella utmaningar

Lösningar som styr vårt beteende utvecklas tack vare system som övervakningskameror, smartphones, sociala plattformar, sökningar på internet, resmönster och köp med kontokort. Dessa lösningar gör det möjligt att påverka vårt beteende baserat på ”rätta värderingar”. Det skulle till exempel kunna vara FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Big Data, Artificiell Intelligens, Internet of Things Read more about Lösningar för våra globala & nationella utmaningar[…]

vad är meningen

Meningsfullt företagande

Dagens ledare står inför nya utmaningar. Nya generationer ställer helt andra krav än tidigare. Meningen med ett företags verksamhet måste vara tydlig för samtliga i organisationen. Först då kan alla anställda ta ställning och känna meningsfullhet.  Den nya generationens medarbetare drivs av … … autonomi, att själv kunna välja  … sin egen utveckling … att Read more about Meningsfullt företagande[…]