framtidens teknik ser dig

Lösningar för våra globala & nationella utmaningar

Lösningar som styr vårt beteende utvecklas tack vare system som övervakningskameror, smartphones, sociala plattformar, sökningar på internet, resmönster och köp med kontokort. Dessa lösningar gör det möjligt att påverka vårt beteende baserat på ”rätta värderingar”. Det skulle till exempel kunna vara FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Big Data, Artificiell Intelligens, Internet of Things Read more about Lösningar för våra globala & nationella utmaningar[…]

vad är meningen

Meningsfullt företagande

Dagens ledare står inför nya utmaningar. Nya generationer ställer helt andra krav än tidigare. Meningen med ett företags verksamhet måste vara tydlig för samtliga i organisationen. Först då kan alla anställda ta ställning och känna meningsfullhet.  Den nya generationens medarbetare drivs av … … autonomi, att själv kunna välja  … sin egen utveckling … att Read more about Meningsfullt företagande[…]