Meningsfullt företagande

meningsfullhet

Dagens ledare står inför nya utmaningar. Nya generationer ställer helt andra krav än tidigare. Meningen med ett företags verksamhet måste vara tydlig för samtliga i organisationen. Först då kan alla anställda ta ställning och känna meningsfullhet. 

Den nya generationens medarbetare drivs av …
… autonomi, att själv kunna välja 
… sin egen utveckling
… att förstå syftet med företaget de arbetar i 
… att förstå vad meningen är med verksamheten som företaget bedriver

Inte chef utan ledare

Den nya generationen av medarbetare har respekt för de personer som tillför värde och de följer de personer som upplevs som värdefulla, intressanta och givande. Alltså krävs det en ledare och inte en chef för att attrahera och behålla den nya generationens medarbetare. Ledarskapet måste fokusera på meningen och engagemanget runt morgondagens möjligheter för att vara attraktiva. De företag som inte tillför värde kommer att bli ersatta av någon annan som vill och kan mer.

ny generation

Saknad – eller inte?

Hur kan du veta om företaget du arbetar för har en meningsfull roll på marknaden? Här följer några enkla iakttagelser:

  • Organisationen måste tydligt förstå varför de kommer att vara saknade och av vem ifall de plötsligt inte längre finns.
  • Organisationen måste även inse varför de kanske inte kommer att vara saknade.

Om en organisation ska kunna uppnå meningsfullhet för kunden måste det finnas en mening i allt vad de gör och bidrar med. Alla måste kunna ansluta sig till  en gemensam uppgift,  en gemensam riktning och ett gemensamt mål.

Det går inte att få människor att må bra i strukturer där man upplever att det saknas mening. Men det går inte heller att göra sig till ett offer för omständigheterna och  frånsäga sig det egna ansvaret.

Det börjar med dig

Vi befinner vi oss i ett omvälvande paradigmskifte där världen, som vi känner den, håller på att gå under. Förändringar och paradigmskiften börjar och slutar hos den enskilda människan (medarbetaren). Känslan av mening står i fokus i en tid där många upplever att arbetslivet saknar mening. Det som skapar mening och riktning imorgon skapas av oss som lever nu. För att komma dit måste vi arbeta oss dit. Att passivt vila och fastna i en egen bubbla ger inte näring och kraft nog. Det hela tar sin början i arbetslivet för de flesta av oss.

Vem ska genomföra de förändringar som dagens och morgondagens människor behöver för att kunna leva ett liv baserat på mening om inte vi alla som lever nu engagerar oss? Det är dags att vi reser oss och börjar reflektera över den mening som finns i vår verklighet. Vad är det meningsfullheten försöker tala om för oss och vad är det den signalerar?

Känner du att du behöver stöd i de här frågorna och i ditt ledarskap? Kontakta oss på Brismo så tar vi ett förutsättningslöst möte.