Omvälvande affärsmöjligheter med IT 

Vi står inför ett paradigmskifte. Nya omvälvande IT lösningar kommer att forma våra barns framtid. Vill vi ha ett fredligt och inkluderande samhälle måste vi välja väg. Självledarskap och insikter om det egna ansvaret inför morgondagen är viktigare än någonsin.

Jag hamnade i en diskussion med några affärskollegor igår. Vi kom in på ämnet fredliga och inkluderande samhällen. Samtalet präglades av hur vi, i samhället, kan främja det och nå en hållbar utveckling. Hur kan jag som medborgare hjälpa till så att alla får tillgång till våra rättvisebaserade grundläggande samhällsvärderingar? Frågan hur vi bäst ska kunna bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga institutioner på alla nivåer, för din och min efterlevnad, diskuterades livligt. Det var mycket intressant att ta del av de andras insikter, kunskaper och erfarenheter.

Kontroll – belöning – bestraffning

Mycket handlade om hur vi med dagens teknik redan nu kan förbättra och säkerställa samhällets trygghet genom att belöna medborgare vid rätt beteende och rätt miljöpåverkan. Det handlar om ökad kontroll av oss medborgare. Många menade att detta på ett enkelt sätt skulle ge oss lägre samhällskostnader för ”felaktiga” beteenden – både på kort och lång sikt. ”Vi har ju allt att vinna”.

Vi kom in på ämnen som fotbojor, rörelseövervakning i realtid, begränsningar i rörelsefrihet, val av bostad och användning av Internet. En frågeställning som vi inte kunde besvara var om vi personligen skulle kunna tänka oss att bli förvarnade om jag eller min familjen var i närheten av personer som inte följer de regler vi satt upp i samhället.

Så här kan man sammanfatta vår diskussion:
Vi befinner vi oss i ett omvälvande paradigmskifte där världen, som vi känner den, håller på att gå under. Förändringar börjar och slutar hos dig och mig. Det som skapar ”Fredliga och inkluderande samhällen” idag och imorgon skapas av oss som lever nu, främst med nya omvälvande IT lösningar och modiga politiska beslut. För att komma dit måste vi välja väg. Det hela tar sin början i vardagen för de flesta av oss. Självledarskap och insikter om det egna ansvaret inför morgondagen är viktigare än någonsin. Vem ska genomföra de förändringar som kanske främst våra barn behöver för att kunna leva ett liv baserat på våra gemensamma grundvärderingar om inte vi alla som lever nu engagerar oss?

Teamet inom Brismo AB har kunskap, erfarenhet och färdigheter att arbeta i agila banbrytande projekt där idéer omvandlas till reella affärsmöjligheter. Tag gärna kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte.