Morgondagens företagande redan idag

Det gäller att förbereda sig inför morgondagens utmaningar redan idag. Brismo AB har stor erfarenhet av och kunskap om affärs-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Här beskriver vi en vanlig problematik och dess lösning.

affärsutveckling

En ständig utmaning för dagens företag är att redan idag positionera sig för kundernas framtida behov och tillföra värde. För detta krävs ett ledarskap som fokuserar på meningen och engagemanget runt dagens och morgondagens möjligheter att vara fortsatt attraktiv både som leverantör och arbetsgivare. De företag som inte tillför värde kommer att bli ersatta av någon annan som vill och kan mer.

Det går inte att få människor att må bra i strukturer där medarbetare upplever att det saknas mening. Men det går inte heller att göra sig till ett offer för omständigheterna och frånsäga sig det egna ansvaret, självledarskap alltså.

När Brismo AB går in i ett förändringsuppdrag utgår vi från ledningen och deras vilja att utveckla organisationen för att uppnå ovanstående. Under processen involveras alla i företaget och de uppmanas att föreslå åtgärder för ökad samverkan, förbättrat arbetssätt och vinning. Allas insikter och känsla av meningsfullhet i vardagen tas tillvara.

morgondagens företag

Syftet bakom våra kunders utvecklingsprojekt är ofta att ge hela organisationen verktyg att:

  • skapa en utveckling med fokus på både ledares och medarbetares ”ledarskap”, ökad lönsamhet och prestationer över tid.
  • bättre förstå betydelsen av eget och andras ledarskap samt hur samverkan och arbetssätt inom enheten ger bättre ekonomisk framgång.
  • fortsätta utveckla en teknikorienterad organisation, attraktiv arbetsplats och ett underlag för framtida ledare.
  • utveckla kommunikationen mellan medarbetare och projektgrupper för utbyte av
    information, kunskaper och erfarenheter.

teamwork

Den nya generationen av medarbetare har respekt för de personer som tillför värde och de följer de personer som upplevs som värdefulla, intressanta och givande. Alltså krävs det en ledare och inte en chef för att attrahera och behålla den nya generationens medarbetare. Ledarskapet måste fokusera på meningen och engagemanget runt morgondagens möjligheter för att vara attraktiva.

Behöver ni hjälp med att positionera er inför morgondagens utmaningar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.