byggsektorn

Ökad lönsamhet inom byggsektorn

Brismo AB har under året genomfört företagsuppdrag inom byggsektorn. Genom att utveckla ledningens kunskaper i entreprenadkalkylering, prissättning och uppföljning av lämnade anbud och offerter har vi hjälpt dem att nå deras mål – ökad lönsamhet. Brimsos uppdragsgivarna har bestått av företagsledningar som vill bibehålla och stärka sin position på marknaden genom att utveckla organisationen och växa Read more about Ökad lönsamhet inom byggsektorn[…]