Ökad lönsamhet inom byggsektorn

Brismo AB har under året genomfört företagsuppdrag inom byggsektorn. Genom att utveckla ledningens kunskaper i entreprenadkalkylering, prissättning och uppföljning av lämnade anbud och offerter har vi hjälpt dem att nå deras mål – ökad lönsamhet.

företagsuppdrag

Brimsos uppdragsgivarna har bestått av företagsledningar som vill bibehålla och stärka sin position på marknaden genom att utveckla organisationen och växa organiskt. Vi har genomfört uppdrag som berört ledning, övriga chefer och arbetsledare.

Företagsuppdrag inom byggsektorn

Syftet med utvecklingsdagarna är att ge deltagarna kunskap och verktyg till att

 • kunna entreprenadkalkylera baserat på företagets verkliga utfall.
 • i förstudiefasen av ett projekt tydliggöra kraven (kvalitet/pengar/tid) och skapa en planering med fokus på en projektplan (WBS/Nätplan/CPM), Ganttschema, en bemanningsplan samt budgetering innan anbudssvar.
 • i genomförandefasen tolka lägesrapporter, resultatrapporter, hantera omprioriteringar, konflikthantering samt statusrapportering.
 • i genomförandefasen arbeta med effektvärdemätningar EMV
  (prognostisera projektets monetära utfall, dvs den vinst eller förlust som  kan uppstå).
 • i avslutsfasen göra en efterkalkyl och redogöra för Lesson Learned och återföra detta till organisationen
 • utveckla kunnande om konflikthantering för bättre samverkan.

Brismo som samarbetspartner

Brismos referensarbeten baseras på ett långsiktigt och bestående förändringsarbete. Tydliga målsättningar och krav på måluppfyllelsegrad är viktiga parametrar för att skapa ett bra resultat. Arbetet baseras på ett individuellt engagemang som stödjer både individuella behov och teamorienterade behov inom kundorganisationer. Vårt arbete med kund är en kombination av mångårig arbetslivserfarenhet både i ledande befattningar och som rådgivande konsulter med vedertagna arbetsmetoder och teorier.

Brismos nyckelområden för framgångsrikt samarbete är:

 1. Arbeta nära tillsammans med nyckelpersoner för uppdraget ur ledningsperspektiv.
 2. Arbeta nära projektledare, projektmedlemmar och medarbetare.
 3. Arbeta med vedertagna metoder.
 4. Arbeta efter och utnyttja tidigare erfarenheter.
 5. Sätta gemensamma mål med insatsen och mäta måluppfyllelsegrad.

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar jag mer.