Välj rätt affärssystem

Vi inom Brismo har framgångsrikt utfört uppdrag i syfte att välja ut och implementera det affärssystem som bäst stödjer affärsmodellen för entreprenadföretag i byggbranschen.

Här kommer några exempel på de frågeställningar vi finner svaren och lösningarna på innan val av affärssystem sker. Givetvis finns ”allmänna förskrifter” bifogade förfrågningsunderlaget. De beskriver behoven och de nyttor som är identifierade och behöver tillfredsställas.

Äverksamhetens övergripande behov kartlagda?
Stödjer affärssystemet processen i alla delar?
Är respektive processbehov klarlagd?
Är IT lösningarna molnbaserade?
Är de olika delarna integrerade mellan varandra?
Vilket ekonomisystem är integrerat?
Hur ser er införandeplan ut? Utbildning?
Support? 24/365?
Teknisk support? Uppdateringar?
Finns en heltäckande systemkarta? 
Prisbild, licenser, drift, månadsavgifter,  support …
Ansvarsfördelning och beställarkompetens?
Kundreferenser?

Att välja rätt affärssystem som stödjer byggföretagets affärsmodell (genomförandemodell) är en komplex process. Låt oss på Brismo hjälper er!