Krishanteringens olika roller

Som direkt ledare/chef är du ansvarig för den operativa verksamheten, att prioritera, omstrukturera och kommunicera inom ramen för rådande affärsmodell. Du förväntas ta ansvar för de anställda, se till att de får den information och det stöd som krävs. Sist men inte minst – du har ansvaret för dig själv. Hur påverkar verksamhetens situation din förmåga att vara ledare/chef? Kanske behöver du söka och ta emot professionellt stöd? Du är den som möter dina medarbetare öga mot öga.

Som indirekt ledare/chef är du ansvarig för verksamhetens inriktning på en mer abstrakt nivå. Siktet är inställt på en framtida målbild och det beslutsfattande som krävs nu för att nå dit. Du står inför valet att besluta om vad du skall informera om och vad du skall filtrera bort. Nuvarande strukturer, motivation, meningsfullhet och företagskultur är grundfundament som du nu har att hantera.

Oavsett vilken ledare/chef du är så har du en roll, ett ansvar, ett uppdrag, ett mandat och det förväntas att du har verksamhetens bästa för ögonen.  

Nu blöder många verksamheter, affärsmodellerna håller inte. Krisen är ett faktum och oavsett vilken ledare du är måste du tänka om för företagets bästa och överlevnad. Hur skall du hantera medarbetarna. Hur, om och vad ska du informera, vilket stöd kan du bidra med, vad behöver du hjälp med???

Vi har certifierade krishanteringskonsulter i Brismoteamet. Hör av dig för ett första samtal.

We are here for a reason …