8 januari, 2017

6-månadersprogrammet för effektiv förändring

Står ni inför en utmanande förändring och vet vart ni vill men inte hur?

har kunskap och färdighet i att driva förändringsarbete.
Vi har >50 års praktisk erfarenhet av att nå lyckade resultat i förändringar.
Vi erbjuder ett enkelt strukturerat sätt att driva förändring under ett 6-månadersprogram.

 

Fördelar med 6-månadersprogrammet för förändring:
• Tempo – vi håller ett högt implementationstempo, vilket ger snabbare ROI
• Effekt – ökad sannolikhet att lyckas
• Mindre risk att berörda medarbetare gör motstånd
• Återanvändbarhet – arbetssättet kan användas i framtida projekt
• Ökad kompetens för ledare i förändringsledning

Under genomförandet tillhandahåller vi:
• fri rådgivning till beställare, projektledare, upp till 3 nyckelpersoner och 10 ledare, via mail/Skype/tfn (samt vissa fysiska möten)
• ”learning by doing” till alla som deltar
• onlinemätning med ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforce) – för nyckelpersoner.
• konkreta förslag på åtgärder vid skapande av handlingsplanerna
• regelbunden uppföljning
• löpande mätningar av förändringsmognaden

Investering:
• Avtalsperiod 6 månader i taget
• Investering/månad 49.500 kronor exklusive moms

 

Genomförande….

 

 

Fyll i formuläret om du vill veta mer. Fråga gärna efter kundreferenser.

    Tillbaka