17 oktober, 2017

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

Tillsammans tar vi fram en strategi och pekar ut riktningen i ljuset av omvärldsförändringen och er framtida önskvärda positionering.Med en tydlig vision och ett mål i sikte blir allting lättare – strategiska prioriteringar såväl som mer närliggande beslut. Strategin måste byggas på de utmaningar och möjligheter som ligger framför er.

Digitala strategier behövs – och är nödvändiga – för att förbättra produktens eller tjänstens nyttoegenskaper. Utbyte av information och kunskap mellan företaget och kunden på digitala mötesplatser bidrar fortsatt produktutveckling. Med en lyckad digital strategi ökar nyttovärdet hos kunden.
I Brismoteamet har vi certifierade och erfarna krishanteringskonsulter. Krishantering som inte enbart syftar till insatserna för de direkt drabbade utan till hela organisationen från direkta och indirekta ledare samt mediakontakter. Vi vet att hantera krisledning, förändring och utveckling av organisationens mission, vision, affärsidé och affärsmodell.

SNI 70

SNI 70 omfattar tillhandahållandet av råd och stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk planering och organisationsplanering; ekonomisk planering och budgetering; mål och policy för marknadsföring; policy, praktik och planering avseende personal; planläggning av produktion; planering av styrning. Den omfattar också övervakning och ledning av andra enheter inom samma företag eller bolag, dvs. verksamhet som utövas av huvudkontor.