17 oktober, 2017

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling


Tillsammans tar vi fram en strategi och pekar ut riktningen i ljuset av omvärldsförändringen och er framtida önskvärda positionering.
Med en tydlig vision och ett mål i sikte blir allting lättare – strategiska prioriteringar såväl som mer närliggande beslut. Strategin måste byggas på de utmaningar och möjligheter som ligger framför er.

Digital Strategi


Digitala strategier behövs – och är nödvändiga – för att förbättra produktens eller tjänstens nyttoegenskaper. Utbyte av information och kunskap mellan företaget och kunden på digitala mötesplatser bidrar fortsatt produktutveckling. Med en lyckad digital strategi ökar nyttovärdet hos kunden.

Krishantering


I Brismoteamet har vi certifierade och erfarna krishanteringskonsulter. Krishantering som inte enbart syftar till insatserna för de direkt drabbade utan till hela organisationen från direkta och indirekta ledare samt mediakontakter. Vi vet att hantera krisledning, förändring och utveckling av organisationens mission, vision, affärsidé och affärsmodell.

IT-tjänster


I en digitaliserad värld har IT blivit en del i företagens affärsutvecklingsprocess. Brismo kan hjälpa er med en komplett IT-lösning utifrån era behov som matchar dagens höga krav. Tillsammans skapar vi en helhetslösning utifrån era mål med er verksamhet.