1 november, 2017

Anbud & Administration

Effektiv och lönsam tidsbesparing

Att skriva anbud eller ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten är tidskrävande och kräver djup kunskap om branschers kompetensbehov samt erfarenhet av offentlig upphandling. På uppdrag av yrkeshögskolor åtar vi oss detta.

Bilddesign Sam Brismo

Vi kan även tillhandahålla administrationen kring utbildningarna. På konsultbasis blir vi då er Utbildningsledare (UL). Uppdragen innebär en allmän drift av den dagliga verksamheten. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i driften:

 • Daglig studentkontakt,
 • Hantering och administration av tentor, rapportering av tentaresultat
 • Dialog med och uppföljning av utbildare,
 • Säkerställa att kursutvärderingar genomförs,
 • Förbereda de studerande för LIA vilket innebär bl.a. coachning, platssökande mm.
 • Genomföra LIA besök samt betygsättning av LIA kursen
 • Upprätta individuella handlingsplaner för de studerande som behöver ta igen underkända kurser i syfte att kunna erhålla sin examen.
 • Löpande uppdatera schema efter behov
 • Dialog med Ledningsgruppen för utbildningarna
 • Kontraktering av utbildningskonsulter

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er:

  Tillbaka till Utbildningar