distansundervisning

Fler läser på distans

Att utbilda sig på distans har blivit allt mer populärt. I och med de senaste årens tekniska utveckling har distans som studieform verkligen revolutionerats. Distansutbildning är idag ett väl fungerande och effektivt sätt att uppnå kompetenshöjning. Det är tillgängligt 24/365 och fungerar för stora och geografiskt spridda målgrupper. Detta säger YH Myndigheten: ”En allt mer flexibel Read more about Fler läser på distans[…]

kundernas kunder

Förstå kundernas kunder

Framgångsrika företag är öppna för verksamhetsutveckling och förändring. Utmaningen ligger i att förstå egna kunders framtida behov samt att förstå var kundernas kunder kommer att befinna sig imorgon. Hur behöver de som företag utvecklas? Ytterst handlar förändringsledning om att bygga tillit till människor – och om att skapa förutsättningar för tillit. Dessa förutsättningar skapas i Read more about Förstå kundernas kunder[…]

visa känslor

Ledare ska inte bara prata om sina känslor och värderingar!

Platsen är United States Air Force Academy Preparatory School. Här möttes fem studenter av orden “Go home n…” på en anslagstavla utanför sina rum. Året var 2016. Högsta chefen, generallöjtnant Jay Silveria, lät inte händelsen passera obemärkt utan höll ett tal inför 5 500 personer, både personal och studenter. Silverias tal och framförande är i Read more about Ledare ska inte bara prata om sina känslor och värderingar![…]

jazz90%

Jazz 90%  ledarskapsutbildning för arbetsledare & medarbetare

Dagens arbetsliv präglas av snabb utveckling och konstanta förändringsprocesser. Detta ställer krav på arbetsledares kunskap om hur man framgångsrikt leder förändringsarbeten i verksamheten. Jazz90% är en ledarskapsutbildning, framtagen av Eurojazz, med fokus på resultat, förändring och utveckling. JAZZ 90% – förändringsledning för arbetsledare/medarbetare syftar till att öka insikten om hur enskilda medarbetare och olika team i organisationen kan Read more about Jazz 90%  ledarskapsutbildning för arbetsledare & medarbetare[…]

koppla av

Ledarskap i projekt del 4: koppla ner & av i jul

Det vilar många förväntningar på dig som ledare. Initiativ, prioriteringar, tydliga mål… Du måste kunna lämna egot, lyssna och relatera till andra. Så här i juletider är det extra viktigt att inte slarva med ledigheten. Både du och dina medarbetare behöver stänga av och ta en nödvändig paus. Här kommer ytterligare en ”att-tänka-på-lista” i min Read more about Ledarskap i projekt del 4: koppla ner & av i jul[…]

Ledarskap i Projekt del 3 : SOCIAL KOMPETENS, LEDA & DELEGERA

I min serie av inlägg om “Ledarskap i projekt” har jag nu kommit till kapitlet om social kompetens, leda och delegera. Vad utmärker en duktig ledare? Vad ser de till att få gjort och vad undviker de? En duktig ledare: Känner sin verksamhet och sina medarbetare Har utveckling som en naturlig del i sin verksamhet Är fullt fokuserad Read more about Ledarskap i Projekt del 3 : SOCIAL KOMPETENS, LEDA & DELEGERA[…]

Ledarskap i projekt del 2: STRUKTUR

Det finns fyra saker som jag anser är bra – ja nödvändigt –att kunna som projektledare. • Struktur, planera tid och ekonomi • Social kompetens, leda och delegera • Beredskap, förutse och hantera risker • Konflikthantering Steg för steg kommer jag att gå igenom dessa fyra aspekter. Vi börjar med STRUKTUR. Strukturerad traditionell projektledning Alla Read more about Ledarskap i projekt del 2: STRUKTUR[…]