25 oktober, 2017

Digital Strategi

Brismo kan hjälpa er med att utforma en digital och taktisk strategi. Följande frågor besvaras:

 • Hur ser strategin bakom ett nyhetsbrev, en digital kampanj ut?
 • Vad kan och bör en innehållsplan innehålla?
 • Hur sökoptimeras en hemsida?
 • Varför ska ert företag vara i sociala medier?
 • Vad är det ni vill uppnå?
 • Vilka målgrupper vill ni kommunicera med?
 • Vilket slags innehåll behövs?
 • Vem ska och kan producera innehållet?
 • Hur ökar detta kundnyttan och ökar ert resultat?
digital strategi

Bilddesign Sam Brismo

Nyckeln till framgångsrik närvaro i sociala medier är budskapet. Det gäller att forma innehållet så att det attraherar och ger igenkänningsfaktorer som kunder kan relatera till. Målgrupperna har olika drivkrafter och känslor som de attraheras av. Om du som företagare förstår vilka dessa drivkrafter är, går det att anpassa och skräddarsy innehållet till de önskade målgrupperna. Känslorna har stor inverkan på vårt beteende och de kan med fördel nyttjas för att skapa relevant och effektivt innehåll.

Kunderna (följarna) vill känna sig utvalda och mötas av ett innehåll som är inspirerande, talande och fängslande. Samtidigt måste materialet vara  trovärdigt och relevant. Detta leder till en mer lojal följarskara.

En annan nyckel är hur du lyssnar och tar tillvara på det följarna säger?  Utan det lyckas du inte. Kunderna kan bidra med ovärderlig feedback via sociala plattformar. Detta hjälper dig att förstå dina olika målgrupper.

Brismo kan forma en digital strategi för ditt företag och vi vet hur du kan ta tillvara på det ni får tillbaka från era följare. Tillsammans skapar vi en en röd tråd som utgår från er hemsida och som leder ut i era sociala och andra digitala kanaler. Välkommen att mejla oss för ett förutsättningslöst möte.

  Tillbaka till Affärsutveckling