11 december, 2016

Examinationer

Från handledning till betyg

Examination är det moment i en utbildning som utgör det slutliga underlaget för betygssättning. Examinationen kan utgöras av en uppsats och/eller en muntlig presentation av arbetet. Examensarbetet kan genomföras med formativa bedömningar av examinatorn och vid slutlig presentation kan opposition på annan students uppsats ingå. Representanter från näringslivet kan vara inbjudna att delta vid presentationerna.

Bilddesign Sam Brismo

Bilddesign Sam Brismo

Vi har erfarenhet av att examinera inom följande branscher:

  • Customer relationship management
  • Anläggningsingenjör INFRA
  • Anläggningsingenjör Järnväg
  • Elkonstruktör
  • LOU, LOV, LUF …
  • Byggnadsingenjör
  • Digital strateg

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

    Tillbaka till Utbildningar