11 december, 2016

Infoware Solutions

Förändringsutveckling i praktiken

Förändringsprocesser sätter företagsledningar på prov och väcker komplexa frågeställningar. ”Har vi det mod som krävs, räcker engagemanget och är vi överens om målet?” En extern konsult är ofta en förutsättning för att få konstruktiva och ärliga svar som leder framåt.

Infoware Solutions är ett svenskt IT bolag på tre ben: konsultverksamhet, mjukvaruproduktion och systemförvaltning. Företaget startade 1995 och är idag Sveriges största Businesspartner inom området Social Business till IBM. Anders Nygren är styrelseordförande och en av ägarna. För fem år sedan anlitade han Brismo för första gången. Ledningsgruppen som stod inför nya utmaningar hade tappat i effektivitet.
– Vi behövde svetsas samman för att dra åt samma håll.

Insikter på individ och gruppnivå

Under ett drygt halvår genomgick samtliga i ledningsposition ett utvecklingsprogram som kallas Jazz. Det är ett långsiktigt upplägg som ger resultat på såväl individ- som organisationsnivå. Anders och hans kollegor blev intervjuade i omgångar – enskilt och i grupp. De fick olika gruppövningar att lösa och åkte på konferenser.
– Det blev en period av mycket reflektion. Vi funderade över våra egna roller och hur vi fungerade tillsammans. Det ledde till självinsikter, både nyttiga och smärtsamma.

Förändringsarbetet fick stora konsekvenser i organisationen. Det ledde till byten av positioner och funktioner.
– Genom nya insikter om våra personliga styrkor effektiviserade vi organisationen och skapade en gemensam målbild, berättar han.

Expert på möjligheter

Infoware Solutions har fortsatt kontakten med Tommy Brismo efter avslutat utvecklingsprogram. Han sitter nu i styrelsen i bolaget.
– Tommy har en handlingskraft och entusiasm som smittar av sig. Det är otroligt värdefullt att ha med sig en person i företaget som alltid ser möjligheter i allt.

Tillbaka